A A A K K K
для людей із порушенням зору
Коблівська сільська територіальна громада
Миколаївська область

Регламент ради

Дата: 06.04.2019 14:29
Кількість переглядів: 811

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ

 

Від 05 січня 2017 року № 3                                                        І сесія 8 скликання

с. Коблеве          

                                                                   

Про затвердження Регламенту роботи

Коблівської сільської ради 8 скликання

 

Відповідно пункту 1 частини 1 статті 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши сільського голову Панич В.М. з метою регулювання порядку роботи Коблівської сільської ради, її засідань, формування постійних комісій, враховуючи доповнення та зміни запропоновані депутатоми Галаєвим В.М., Пузан Н.Г., Антоненко В.С.,  Коблівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 

  1. Затвердити Регламент роботи Коблівської сільської ради 8 скликання  (додається).

 

  1. Контроль виконання даного рішення залишаю за собою.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                  В.М. Панич         

 

 

                                                          

 

                                                  Додаток до рішенням № 3

                                                       І сесії Коблівської сільської ради                                                                                     8 скликання від 05 січня 2017 року

 

РЕГЛАМЕНТ

КОБЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

8 СКЛИКАННЯ 

 

Розділ 1 . Загальні засади

 

1.1. Регламент ради визначає порядок скликання і роботи сесії Коблівської сільської ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень та інших процедурних питань.

 

1.2. Коблівська сільська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси ради в межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України.

 

1.3. Порядок формування та діяльності ради визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про обєднання територіальних громад”,  “Про місцеві вибори”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими нормативними актами України та цим Регламентом.

 

Розділ 2. Сесія Коблівської сільської ради

 

2.1. Рада проводить свою роботу сесійно.

 

2.2. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

 

2.3. Сесія є основною організаційно-правовою формою роботи ради і діє виключно в межах повноважень, визначених Конституцією та Законами України.

 

Розділ 3. Скликання сесії ради

 

3.1. Перша сесія новообраної сільської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів сільського  голови.

 

3.2. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного сільського голови відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

 

3.3. У разі якщо на час проведення першої сесії сільський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

 

3.4. Наступні сесії ради скликаються сільським головою.

 

3.5. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

 

3.6. У разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається секретарем сільської ради. В такому разі сесія скликається:

1) якщо сесія не скликається сільським у строки, передбачені цим Законом;

2) якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною сьомою статті 46 Закону.

 

3.7. Сесія сільської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради.

 

3.8. У разі якщо сільський голова або секретар ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

 

3.9. Розпорядження про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд ради.

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. Засідання сесії ради

 

4.1. Першу сесію новообраної ради відкриває і веде голова відповідної сільської виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів і визнання їх повноважень.

 

4.2. Сесію сільської ради відкриває і веде сільський голова, а у випадках немотивованої відмови сільського голови  або неможливості його скликати сесію ради - секретар ради.

 

4.3. Перед кожним пленарним засіданням сесії здійснюється реєстрація депутатів. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

 

4.4. У роботі сесії з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України і депутати Миколаївської обласної ради та старости сіл Коблівської сільської ради. На сесію можуть бути запрошені представники органів державної влади, громадських організацій, політичних партій, трудових колективів, засобів масової інформації, а також інші особи.

 

4.5. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

 

4.6. На закритому засіданні мають право бути присутніми особи, які визначені радою. Після обговорення закритого засідання рада приймає рішення щодо публікації матеріалів цього засідання.

 

4.7. Засідання сесії ради фіксуються технічними засобами, що включає в себе створення аудіофонограми пленарного засідання. Диск з аудіофонограмою зберігаються у протоколі сесії.

 

4.8. Особи, присутні на засіданнях ради, повинні утримуватись від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засідані і не порушувати порядок.У разі порушення порядку їх за розпорядженням головуючого на засіданні може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

 

4.9. У залі, де проводиться пленарне засідання сесії ради встановлюється Державний прапор України.

 

4.10. Для організаційно-технічного забезпечення роботи сесії відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загального складу ради обирається секретар сесії, який організовує ведення протоколів засідання ради, запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити і депутатські запитання, довідки, повідомлення, заяви і пропозиції та інші матеріали в якості офіційних документів сесії, забезпечує роботу із зверненнями громадян, що надходять на адресу сесії, дає роз’яснення депутатам з питань роботи сесії. Після закінчення сесії секретар сесії подає голові ради (або його заступнику, чи у встановлених законом випадках депутату ради, який за дорученням депутатів головував на засіданні) протокол сесії, який підписується головою ради (його заступником чи депутату ради, який за дорученням депутатів головував на засіданні відповідно).

 

4.11. На початку сесії відвести до 30 хв. для оголошення депутатських запитів на вимогу будь-кого з депутатів сільської ради.

 

4.12. Головуючий на сесії ради:

– відкриває і закриває засідання;

– забезпечує виконання цього Регламенту;

– керує засіданням ради, стежить за дотриманням кворуму при прийнятті рішень;

– оголошує питання, що виносяться на розгляд ради;

– оголошує списки осіб, які записалися до виступу, періодично інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;

– надає слово для виступів;

– ставить питання на голосування, оголошує його результати;

– з власної ініціативи може ставити питання , що обговорюються на додаткове голосування;

– спочатку чергового засідання інформує про склад і кількість осіб, запрошених на сесію;

– здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

 

4.13. На початку сесії ухвалюється її порядок денний, утворюється лічильна комісія. Під час розгляду питань за необхідністю може утворюватися редакційна комісія окремих питань порядку денного для внесення редакційних правок та уточнення формулювань рішення. Пропозиції щодо питань порядку денного вносяться головою громади та депутатами. Рішення про ухвалення питань порядку денного приймаються не менш як третиною загального складу ради. Після утворення постійних комісій ради, рішення щодо питань поряду денного приймаються після їх розгляду на засіданнях відповідних (профільних) комісій з наданням висновків комісій.

 

4.14. Перед розглядом кожного з питань порядку денного більшістю від присутніх депутатів визначається час на доповідь, запитання та відповіді та на обговорення питання.

 

4.15. Після двох годин безперервної роботи пленарного засідання голова ради оголошує перерву на 10 хвилин, якщо інше не вирішить рада. Після перерви пленарне засідання продовжується лише після повторної реєстрації присутніх на засіданні депутатів ради.

 

4.16. При виступах на пленарних засіданнях встановлюються такі обмеження часу:

– доповідь – до 20 хвилин;

– співдоповідь – до 10 хвилин;

– запитання та відповіді по доповіді та співдоповідях – до 30 хвилин;

– обговорення доповіді – до 1 години;

– виступи в обговоренні – до 5 хвилин;

– повторні виступи – до 3 хвилин;

– запитання – до 1 хвилини;

– відповідь на запитання – до 2 хвилин;

– довідки – до 3 хвилин;

– репліка за порядком ведення – до 1 хвилини.

 

4.17. Головуючий на засіданні за хвилину до закінчення часу виступу попереджує виступаючого. Після закінчення визначеного часу виступу, головуючий має право припинити виступ. До припинення дебатів головуючий зобов’язаний надати слово депутату, який виступає від постійної комісії, а також іншим особам, які згідно із законом та цим Регламентом мають право на виступ. Перед припиненням обговорення головуючий зобов’язаний оголосити список депутатів, які не виступили і на їх вимогу включити текст виступу у протокол сесії. Головуючий може надати слово голові ради (заступнику), голові державної адміністрації чи іншим особам на їх прохання в межах встановленої Регламентом тривалості виступу.

 

4.18. Будь-які доповнення пропозиції, що розглядались вирішуються шляхом поіменного голосування на пропозицію не менше 1/3 депутатів від загального складу даної ради.

 

                      Розділ 5. Сільський голова та секретар ради

 

5.1. Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста, обирається нею на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування, здійснює свої повноваження на постійній основі.

 

5.2. Сільський голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

 

5.3.Сільський голова очолює виконавчий комітет, головує на пленарних засіданнях ради (крім випадків, передбачених частиною 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом) та очолює її як юридичну особу.

 

5.4.Повноваження сільського голови, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, Статутом територіальної громади і цим Регламентом.

 

5.5. Сільський голова може в установленому законом порядку зупинити дію рішень ради та її виконавчого комітету.

 

5.6. На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається голос сільського, селищного, міського голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

 

5.7. Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково в порядку, визначеному статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

5.8. Секретар ради обирається за пропозицією сільського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в ній на постійній основі.

 

5.9. Для обрання секретаря ради рада обирає лічильну комісію.

 

5.10. У бюлетні таємного голосування вносяться усі запропоновані кандидатури. Форма, зміст та розмір бюлетня затверджуються протоколом лічільної комісії.

 

5.11. Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради за пропозицією сільського голови відбувається за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування.

 

5.12. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у разі, якщо:

 

 5.12.1. на день проведення першої сесії сільської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно сільського голови;

 

5.12.2.  рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану відповідним сільським головою;

 

5.12.3. протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії сільської ради відповідний сільський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

 

5.12.4. на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень відповідний сільський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

 

5.12.5. посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади відповідного сільського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.

 

5.13. У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить відповідний сільський голова.

 

5.14. Повноваження секретаря ради, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, цим  Регламентом.

 

5.16. На сільського, селищного, міського голову та секретаря ради поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,«Про запобігання корупції».

 

Розділ 6. Порядок прийняття рішень ради

 

6.1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, які пгоджуються юридичним відділом, а у разі портреби надається юридичний висновок.

 

6.2. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

5.3. Проекти рішень ради готуються та виносяться на розгляд сесії головою ради, заступниками голови, депутатами, постійними комісіями чи іншими посадовими особами відповідно до вимог закону.

 

6.4. Проект рішення ради повинен складатися з таких частин:

1) мотивувальної, в якій міститься посилання на закон, інший акт чи документ, на підставі якого викликана необхідність прийняття даного рішення;

2) вирішальної, в якій конкретно і чітко формується завдання і терміни виконання поставленого завдання;

3) заключної, в якій містяться загальні терміни виконання та посилання на постійну комісію ради чи посадову особу, на яких покладається контроль за повним виконанням рішення, узагальнення всіх матеріалів і підготовка інформації раді про результати виконання даного рішення.

Разом з проектом рішення ради подаються такі матеріали до нього:

– пояснювальна записка (довідка) до проекту рішення, підписана виконавцем;

– передбачені текстом рішення додатки;

-аналіз регуляторного впливу;

– висновок відповідної комісії ради.

Всі проекти рішення розробляються та розглядаються постійними комісіями за участю спеціалістів сільської ради та повинні візуватися (погоджуватися) головою комісії, автором проекту рішення; головним бухгалтером сільської ради, якщо проекти рішення стосуються фінансових питань чи бюджету (за згодою); керівником відповідного відділу виконавчого апарату ради чи іншою посадовою особою, до компетенції яких віднесено дане питання, або яким даним рішенням передбачається доручення чи завдання; заступником голови ради, якщо до його посадових обов’язків віднесене дане питання; головою відповідної постійної комісії, до компетенції якої віднесено розгляд даного питання. Відсутність відповідних  погоджень не є підставою для відхилення запропонованого проекту рішення ради у розгляді на засіданні ради. Проекти рішень, підготовлені з додержанням вказаних вимог, передаються у виконавчий апарат ради не менш, як у двох примірниках, і не пізніше ніж за 10 днів до дня відкриття сесії.

Депутатам сільської ради надаються всі проекти рішень, що виносяться на розгляд ради з порядку денного за пять днів до проведення сесії.

 

 

6.5. Рада має право прийняти рішення про проведення широкого обговорення проектів рішень населенням сільської ради, трудовими колективами і висвітлення проекту рішення засобами масової інформації з обов’язковим врахуванням висловлених пропозицій і зауважень громадян.

 

6.6. У випадку коли в роботі над проектом рішення не буде досягнуто згоди всіх учасників, тоді на розгляд сесії виносяться одночасно альтернативні варіанти проекту рішення або окремі зміни і доповнення до них.

 

6.7. Рада має право провести обговорення і голосування як вцілому за рішенням, так і по окремих його частинах.

 

6.8. Рішення ради, які є регуляторними актами, приймаються радою в порядку, визначеному цим Регламентом та з врахуванням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

6.9. Рішення ради приймається відкритим, таємним або поіменним голосуванням відповідно до вимог закону та згідно з рішенням ради.

 

6.10. Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради, крім випадків передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Прийняті рішення в 10-денний термін з дня їх прийняття доводяться до відома населення сільської ради.

 

6.11. Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття підписується головою ради (у випадках, визначеним цим Регламентом, головуючим на засіданні ради)  в одному примірнику і підшивається у спеціальну книгу прийнятих радою рішень, яка зберігається в секретаріаті ради. У разі потреби, можуть видаватися завірені належним чином копії рішень.

 

6.12. Рішення ради з процедурних питань приймається більшістю голосів від загального складу ради і оформляється тільки протокольно.

 

6.13. Рішення ради у продовж терміну, визначеного пунктом 6.11. цього розділу, може бути зупинено головою ради і внесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень, для чого своїм розпорядженням голова громади має скликати пленарне засіддання ради.

 

6.14. Рада зобов’язана в двотижневий термін з дня зупинення рішення повторно його розглянути і прийняти рішення про його підтвердження, відхилення чи ухвалення в новій редакції.

 

Розділ 6. Оприлюднення рішень ради

 

6.1. Рішення ради нормативного характеру підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-порталі сільської ради.

 

6.2. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється в установленому Регламентом порядку.

 

Розділ 7. Постійні комісії

 

7.1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Положенням про постійні комісії, що затверджується радою.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора