A A A K K K
для людей із порушенням зору
Коблівська сільська територіальна громада
Миколаївська область

Звіт директора Виноградненського закладу дошкільної освіти «Золотий півник» Антощенко Н.В. перед педагогічним колективом, батьківським комітетом та громадськістю за результатами роботи у 2019/2020 н.

Дата: 23.06.2020 07:31
Кількість переглядів: 596

ОГОЛОШЕННЯ. Відповідно до Закону України «Про освіту», наказу МОН України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», наказу МОН України від 23.03.2005 №178 «Про затвердження примірного Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», зважаючи на епідемічну ситуацію в країні, наказу відділу освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради від 21.05.2020 року № 114  «Про проведення звітування керівників закладів освіти у 2020 році», з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного та громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в закладі освіти 23.06.2020 року відбудеться звітування директора Виноградненського закладу дошкільної освіти «Золотий півник» Антощенко Н.В. перед педагогічним колективом, батьківським комітетом та громадськістю за результатами роботи у 2019/2020 н. р.

1. Загальна характеристика

Виноградненський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Золотий півник» - заклад освіти і виховання дітей віком від 2 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров'я.

Заклад дошкільної освіти здійснює освітню діяльність відповідно до Статуту та колективного договору. Розташований за адресою: с. Виноградне ,вул. Б. Хмельницького 1

 • Функціонує з 1982 року.
 • Проектна потужність - 41 місце.
 • Режим роботи установи – 10год.30 хв; з 7:30 до 18:00
 • Функціонує – 3 групи.

Станом на 23 червня 2020 року в ЗДО виховується та навчається 35 дітей.

На 2019/2020  навчальний рік заклад дошкільної освіти укомплектовано таким чином:

 • Групи ясельного віку (2-3 рік життя): 1 група;

 • Групи середнього дошкільного віку (4-5 р. ж.): 1 група;

 • Групи старшого дошкільного віку (5-6 (7) р. ж.): 1 група.

Виноградненський заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.

Протягом навчального року (2019/2020) заклад  працював за Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою «Дитина» та річним планом роботи.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи нашого закладу дошкільної є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Групові приміщення Виноградненського закладу дошкільної освіти забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка відповідає інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх віковим особливостям: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності.

Проблемою залишається недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (комп’ютерної техніки).

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:
 

 • музична  зала

 • спортивна зала

 • методичний кабінет

 • прогулянкові майданчики для 2 вікових груп

 • спортивний майданчик.

Виноградненський  заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. Навчальний рік у закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у  закладі проводиться оздоровлення дітей.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором.

2. Кадрове забезпечення       

Колектив  закладу дошкільної освіти згідно штатного розкладу нараховує 20 штатних одиниць, зокрема, педагогічних працівників — 5 фахівців, з повною вищою педагогічною освітою – 4, середня спеціальна (асистент – вихователя) - 1 вихователь.  Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на рівні закладу дошкільної освіти, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, семінарів, майстер класів на рівні ОТГ, курсів підвищення кваліфікації кадрів на базі Миколаївського обласного інституту педагогічної освіти.

Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу сприяє атестація, яка проводиться відповідно до ст.11, 50, 54 Закону України «Про освіту», та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого і Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року №1255 - 18550, згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. Усі документи до організації і проведенню атестації ведуться і оформляються згідно з установленими термінами. В нашому закладі складений перспективний план атестації та курсової перепідготовки на 5 років.

У 2019/2020  навчальному році підлягала атестації – 1 педагогічний працівник.  

За результатами атестації:

Вихователю Будак Т.П. присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії». 

Хід атестації педагогічних кадрів у  закладі дошкільної освіти перебував на постійному контролі. Атестація педагогічного працівника на виконання     п. 2.10 Типового положення про атестацію педагогічних працівників у 2019/2020 навчальному році  проводилась атестаційною комісією ІІ рівня. Але адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователю, а й забезпечувався супровід  її проведення: своєчасно і організовано проведені заходи щодо ознайомлення колег по роботі закладів ДО на території Коблівської сільської ради. В міжатестаційний період вивчалась система роботи педагога шляхом відвідування занять,  інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців, проведення анкетування, що дало змогу провести атестацію без зайвих психічних перевантажень і конфліктних ситуацій.

3. Управлінська діяльність

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» та виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2019/2020 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, нормативно-правові акти МОН молоді та спорту України, методичні рекомендації МОНу з метою усунення недоліків, підвищення ефективності роботи, методична робота в закладі була спрямована у відповідності до домінуючих напрямків роботи з педагогами на розв’язання таких пріоритетних напрямків роботи  педагогічного колективу на 2019/2020 навчальний рік:

 1. Трудове виховання дітей дошкільного віку – педагогічна проблема сучасності
 2. Розвивати основи патріотичної свідомості дошкільників з високими морально – духовними якостями, навичками культури спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї, як важливими чинниками національно - патріотичного виховання. 
 3. Впроваджувати інноваційні  технології як засіб оптимізації спільної фізкультурно – оздоровчої роботи ЗДО і родини. 

У 2019/2020 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ЗДО, організацію роботи  по безпеці життєдіяльності учасників освітнього процесу.

Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і таке інше. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував освітню  діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

Моніторинг рівня засвоєння вимог  базової програми всіх вікових груп є основним показником педагогів та усього колективу  у цілому. За результатами діагностики  дошкільників по засвоєнню програми « Дитина»  рівень знань дітей відповідає вимогам даних програм. Проаналізувавши  знання дітей, старших груп, можна зробити висновок, що діти мають високий та достатній рівень успішної готовності до навчання в школі.

4. Методична робота

Методична робота в закладі була спрямована на створення оптимальних умов для навчання, виховання, розвитку дошкільників та побудована згідно з принципами і положеннями нормативних документів про освіту, рекомендаціями  відділу освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради .

Протягом 2019/2020 навчального року працювали такі методичні структури:

 • педагогічна рада,
 • семінари,
 • методичне об'єднання вихователів,
 • інструктивно-методичні наради при директорові,
 • розроблялися методичні рекомендації по впровадженню дистанційної освіти під час карантину,
 • співбесіди та консультації з педагогами.

Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації.

Традиційними формами методичної роботи у закладі є педрада, метою якої є розвиток та вдосконалення освітнього процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників.

У 2019/2020 н. р. було проведено 4 засідання педагогічної ради, на яких розглядались актуальні, цікаві теми:

 1. Педрада №1 Тема: «Основні пріоритетні напрями освітньої роботи у 2019-2020 навчальному році» 
 2. Педрада №2 Тема: «Трудове виховання дошкільників – як педагогічна проблема сучасності»  
 3. Педрада №3 Тема: "Зміцнення здоров`я дошкільників засобами фізичного виховання»
 4. Педрада №4 Тема: «Підсумки освітньо-виховної роботи з дітьми в 2019-2020 н. р.» 

Засідання педагогічної ради проходили в атмосфері щирості та відвертості, взаємоповаги і принциповості. Ефективність діяльності педагогічної ради залежить від форми й моделі проведення засідань. Саме тому адміністрація закладу завжди використовує неформальні, творчі, інтерактивні форми проведення засідань педагогічної ради.

На базі Виноградненського ЗДО «Золотий півник» проведено семінар - практикум:
семінар-практикум «Організація народознавчої та краєзнавчої роботи з дітьми у сучасному дошкільному закладі» для педагогів закладів освіти Коблівської сільської ради, на якому була можливість всім присутнім ознайомитися з технологією проведення квесту в ЗДО.

Проведені конкурси, виставки:

Педагоги залучали батьків, як безпосередніх учасників освітньо-виховного процесу до різних форм і методів роботи закладу дошкільної освіти.

Вони були активними учасниками виставок: 

 • «Осіння композиція»
 • «Саморобна новорічна іграшка» 

Проводився конкурси серед батьків: 

 • «Найкращу масажну доріжку»
 • «Найкраще оформлення ігрового майданчика»
 • «Писанка та паска- символи Великодня»  

Фотовиставок на тему:

 • «Літній відпочинок»
 • «Улюблені справи моєї дитини навесні»
 • «Зимові розваги з батьками»
 • «До Всесвітнього  Дня охорони навколишнього середовища»

Результатом проведеної роботи переможцями конкурсу були нагороджені дипломами ЗДО.

Конкурс «Моє краще заняття»

Участь у конкурсі взяла спеціалісти закладу, використовуючи сучасні методики, інноваційні форми роботи, ІКТ, дослідницьку роботу. Членами журі визначено переможця Гарас В.В.  

Виставка «Великодня писанка» - це естетичне оформлення закладу до Великоднього свята з участю батьків та педагогів закладу.

Відмічається висока активність батьків та зацікавленість  всіх учасників освітнього процесу у поданні фотоматеріалів для  фотовиставок «Цікавинки у довкіллі», «Краще сімейне селфі», «Найкумедніше фото» .
З метою удосконалення педагогічної майстерності проведена робота:

 • Квест ««Забезпечення неперервності дошкільної освіти та початкової освіти на засадах нової української школи засобами квест – технології»
 • Майстер-клас «Нетрадиційні техніки в образотворчому мистецтві», на якому вихователь Резніченко О.М.. презентувала нетрадиційні техніки малювання. Педагоги вправлялися у їх виконанні, відмітили результативність такої практичної роботи
 • Майстер-клас «Виготовлення ляльки – мотанки своїми руками», на якому вихователь  Будак Т.П. презентувала  системи роботи з природознавством
 • Була проведена вихователем Гарас В.В. презентація – тренінг «Безмежний світ гри з LEGO
 • Брейн-ринг з «Фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО» був проведений вихователем Єрмоліною. О.В., де вихователі формували уміння класифікувати традиційні та нетрадиційні форми фізкультурно-оздоровчої роботи.

Визначальним в роботі з фізичного, естетичного розвитку дітей у закладі стало проведення ранкової гімнастики з використанням  методики М.М. Єфименка «Казкова фізкультура». З великим задоволенням діти виконують вправи на степ-дошках (цікавий український таночок  з використанням степів наші діти представляли на святах та розвагах). 

Підводячи підсумок, з втілення поставлених нашим колективом завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу: 

 • Брати участь у методичному об’єднанні вихователів ЗДО
 • Були активними учасниками семінарів
 • Проводили відкриті покази занять.

Відкриті заняття: 

 • Резніченко О.М. аплікація «Осінні подарунки», інтегроване заняття «У бабусі на господарстві»
 • Будак Т.П.  з математиками «В гості до лісових звірят», ознайомлення з соціумом «Моя сім’я, родина, рід»
 • Гарас В.В. нетрадиційне заняття «Повітряні друзі сонечка»
 • Єрмоліна О.В. заняття для середньої групи «Грайливі мишенята», заняття для дітей старшої групи «Квітка – семицвітка».

Брали участь в інтерне-порталі рейтингу освітніх закладів України на 

 • «Кращу спортивну кімнату» - зайняли 3 рейтингове місце серед 100 кращих ЗДО України
 • «Краще оздоблення актової зали ЗДО» - 2019 р. - зайняли 6 рейтингове місце серед 100 кращих ЗДО України
 • «Кращу групову кімнату  ЗДО» - 2019 р. - зайняли 7 рейтингове місце серед 100 кращих ЗДО України.

Вихователі закладу брали участь II Всеукраїнському занятті доброти «Про гуманне та відповідальне ставлення до тварин» та були нагородженні сертифікатом.

В період карантину було запроваджена дистанційна робота, з учасниками освітнього процесу. За час карантину вихователі підвищували свій кваліфікаційний рівень  через участь у вебінарах, отримали свідоцтва та сертифікати.

Впродовж року педагогічними працівниками було виготовлено багато необхідного цікавого та змістовного дидактичного та розвивального матеріалу для роботи з дітьми. Поповнено методкабінет посібниками та педагогічною літературою відповідно до сучасних вимог.  

Реалізація завдань Базового компонента здійснювалась за інваріантною (обов’язковою) та варіативною складовою навчального плану.

Окрім навчальних занять згідно затвердженого розкладу, проводилась гурткова робота з вихованцями:

 • гурток « Ритм» - (керівник гуртка – інструктор з фізвиховання Єрмоліна О.В.)
 • гурток «Маленькі розумники»- (керівник гуртка фізвиховання Єрмоліна О.В.)

Заняття у гуртках дозволяють дітям розвивати індивідуальні здібності та нахили, проявляти творчість.
Особлива увага надавалась реалізації завдань пріоритетних  напрямків освітнього процесу – національно-патріотичного,  мовленнєвого, екологічного, музичного вихованню дітей.

Протягом 2019/2020 н. р. з вихованцями закладу дошкільної освіти були проведені різноманітні заходи та свята.

Головним підсумком  освітньо-виховної роботи на протязі усього періоду перебування дитини у нашому закладі є рівень її готовності до школи. Особлива увага  приділялась якісній підготовці дітей до школи. Бо наші випускники – це наша марка, наше обличчя успіху.

Робота з наступності із школою та батьками.

Співпраця Виноградненського ЗДО  «Золотий півник» та  Коблівського  ЗЗОШ І-ІІІ ступенів велась на належному рівні.

Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти полягає у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних, психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь.

Задля реалізації цих завдань педагогами закладу проводилась освітня робота,  із дітьми бесіди про їх навчання у школі. Вихователі відвідали уроки та були учасниками засідання круглого стола на базі ЗЗСО.

5. Медична робота.

Безумовно, щаслива  дитина – це  здорова  дитина. Весь освітньо-виховний процес мав валеологічну спрямованість, використовувались здоров’язберігаючі, здоров'яформуючі технології. Постійно велась робота по формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості. Загартування дали можливість знизити показники простудної захворюваності.

Директор та медична сестра  постійно контролювали дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарний  стан.

Значно зріс відсоток відвідування дітьми закладу у порівнянні з минулим навчальним роком.

 • у 2018 р. - дітьми було відвідано 6204 дітоднів
 • у 2019 р. - дітьми було відвідано 5369 дітоднів,
 • у 2020  р.- 999 дітоднів.

Відвідування дітьми закладу є  показником не тільки стану здоров’я дітей, але і рівня психологічного комфорту у групах, потребі батьків у закладі дошкільної освіти.

Однак, на жаль, відношення деяких батьків до необхідності систематичного відвідування дитиною групи залишає бажати кращого.  

6.Організація харчування

Організація харчування дітей в закладі дошкільної освіти, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

Середня вартість харчування дітей в закладі дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році встановлена:

 • 13.00 гр. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 40 відсотків від вартості харчування за день.

Харчування дітей в закладі дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році здійснювалось за перспективним меню.

За результатами аналізу виконання норм харчування за звітній період складає 94%. У порівняні з 2018 роком збільшились показники виконання натуральних норм харчування (92%).

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та процесу приготування і зберігання їжі.

З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей. Аналіз виконання норм харчування показав, що в середньому на протязі року виконано норми з м’яса на 100%, риби на 75%, молока на 80 %, сир кисломолочний на 80%, яйця на 100%, овочі на 92 %, фрукти на 81%, соки на 75%.

Перспективні та поточні заявки подавались своєчасно. Продукти постачальниками завозились вчасно, були якісними, відповідали замовленню, завжди надавались супроводжувальні документи. Протягом навчального року стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку та груп відповідав достатньому рівню (харчоблок забезпечений посудом та кухонним інвентарем; обладнання знаходилось у справному стані).

Аналіз кадрового забезпечення харчоблоку потребує помічника кухаря, кухонного працівника. Кухарі, які працюють мають достатню професійну компетентність.

Режим харчування вихованців цілком відповідав режиму роботи закладу. Інтервали між прийомами їжі строго витримувались. Протягом навчального року в закладі виховувалися  діти пільгового контингенту. Загальний контроль за станом харчування здійснював директор закладу та медична сестра.

7. Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.

З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, запобігання випадкам дитячого травматизму і загибелі дітей, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей у закладі дошкільної освіти, який показав, що колективом закладу проводиться відповідна робота з даного питання.

У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, заклад освіти забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно було видано накази про організацію роботи щодо запобігання дитячого травматизму в закладі дошкільної освіти в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму.

Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних, Різдвяних свят, карантину та відпусток батьків в літній період.

Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при директорові, виробничих нарадах. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час освітньо-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання закладу дошкільної освіти, пожежно-технічних умов влаштування ЗДО.

З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю:

 • за проведенням та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік)
 • попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групах, обсягу знань дітей з безпеки та запобіганням дитячого травматизму у групах.

Протягом року контролювалась освітньо-виховна  робота, проводився системний аналіз комплектування закладу дітьми, своєчасно готувалися документи до організованого початку та закінчення навчального року.

Стан майна, обладнання, приміщень, території закладу відповідав вимогам санітарних правил. 

Вся діяльність персоналу регламентувалась наказами по закладу.

8. Стан матеріально-технічної бази ЗДО.

Всі приміщення закладу, їх обладнання та оснащення, знаходяться в задовільному (робочому) стані. Щорічно проводиться їх обстеження і складаються відповідні акти. Акти дозволяють використовувати приміщення, обладнання та оснащення впродовж усього навчального року.

Помешкання оформлені з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, мають гарний естетичний вигляд, оздоблені кімнатними рослинами, картинами.

В результаті заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази в поточному році було зроблено:     

Звернення батьків до адміністрації закладу були в усній формі, в основному з питань зарахування дітей до ЗДО, скарг в продовж року не було.

Підводячи підсумок вищевикладеного, вважаю, що всі поставлені перед колективом завдання – виконані.
Керуючись Законом  України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти,  річним планом роботи ЗДО, завдячуючи батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу в закладі дошкільної освіти створені сприятливі умови для розвитку та освітнього процесу дітей. Адже першою і невід’ємною ланкою освіти України є дошкільна освіта. Тим більше, у складний для України час, необхідно докласти зусиль, для стабільного функціонування ЗДО, виховання у дітей духовних, патріотичних та моральних цінностей.

Висловлюю щиру подяку батькам за розуміння, допомогу та підтримку, а працівникам за нелегку працю у вихованні майбутнього покоління нашої держави.    

Нижче дивіться фото, як додаток до звіту.

Фото1: День Матері. дістанційно.


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора