A A A K K K
для людей із порушенням зору
Коблівська сільська територіальна громада
Миколаївська область

Постанова КМУ №189 від 14 березня 2018 року "Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання транспортних засобів спеціалізованого призначення для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають п

Дата: 18.03.2019 15:13
Кількість переглядів: 157

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 березня 2018 р. № 189
Київ

Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання транспортних засобів спеціалізованого призначення для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, та інших маломобільних груп населення

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 779 від 28.07.2021}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 147 від 27.02.2019
№ 505 від 12.06.2019
№ 779 від 28.07.2021
№ 991 від 15.09.2021}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання транспортних засобів спеціалізованого призначення для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, та інших маломобільних груп населення, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 779 від 28.07.2021}

2. Установити, що у 2018 році заяви, передбачені пунктом 5 Порядку, затвердженого цією постановою, подаються до 1 червня.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2018 р. № 189
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 779)

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання транспортних засобів спеціалізованого призначення для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, та інших маломобільних груп населення

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю” (далі - бюджетні кошти) для придбання транспортних засобів спеціалізованого призначення для перевезення насамперед осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, та інших маломобільних груп населення.

Згідно з цим Порядком до маломобільних груп населення належать особи похилого віку, інші особи, які не можуть пересуватися самостійно.

Дія цього Порядку поширюється також на осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з порушеннями зору, інтелектуальними та психічними порушеннями.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики. Розпорядником нижчого рівня та відповідальним виконавцем за напрямом використання бюджетних коштів для придбання транспортних засобів спеціалізованого призначення є Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю (далі - Фонд).

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 991 від 15.09.2021}

3. Бюджетні кошти спрямовуються Мінсоцполітики Фонду з метою закупівлі ним транспортних засобів спеціалізованого призначення для забезпечення перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, порушення зору, інтелектуальні та психічні порушення, та інших маломобільних груп населення (далі - користувачі) виконавчими органами сільських, селищних, міських рад (далі - виконавчі органи рад), державними центрами комплексної реабілітації для осіб (дітей) з інвалідністю (далі - реабілітаційні заклади), державними та казенними експериментальними протезно-ортопедичними підприємствами (далі - протезно-ортопедичні підприємства), що належать до сфери управління Мінсоцполітики, а також з метою відшкодування витрат, пов’язаних з державною реєстрацією (перереєстрацією), зняттям з обліку в територіальних органах з надання сервісних послуг МВС, технічним оглядом, ремонтом, технічним обслуговуванням, поверненням, вилученням, зберіганням, списанням транспортних засобів спеціалізованого призначення і сплатою пов’язаних із цим відповідних податків і зборів.

Транспортні засоби спеціалізованого призначення зараховуються на баланс відповідного територіального відділення Фонду.

Списання транспортних засобів спеціалізованого призначення здійснюється в установленому законодавством порядку.

4. Умовами надання транспортних засобів спеціалізованого призначення в користування виконавчим органам рад є:

проживання на території відповідної територіальної громади не менш як 25 осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, які не мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілів (у тому числі таких, що отримані відповідно до Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. № 999 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2130; 2018 р., № 46, ст. 1616);

функціонування служби з перевезення користувачів (далі - служба з перевезення) або наявність рішення про утворення служби з перевезення в поточному році;

наявність документів, що підтверджують затвердження видатків на поточний рік для фінансування служби з перевезення;

меморандум щодо роботи служби з перевезення, укладений між виконавчим органом ради та громадськими об’єднаннями, ініціативними групами осіб з інвалідністю.

5. Для прийняття Мінсоцполітики рішення стосовно надання в користування транспортного засобу спеціалізованого призначення виконавчий орган ради з урахуванням умов, визначених у пункті 4 цього Порядку, подає щороку до 1 квітня заяву про надання в користування транспортних засобів спеціалізованого призначення (далі - заява), до якої додаються:

1) положення про службу з перевезення, утворену за рішенням виконавчого органу ради, в якому визначено умови надання послуг з перевезення, періодичність їх надання, наявність диспетчерської служби або спеціальної телефонної лінії, онлайн-сервісу для замовлення особою послуги з перевезення;

2) рішення виконавчого органу ради про утворення служби з перевезення;

3) інформація про повне найменування та код згідно з ЄДРПОУ виконавчого органу ради, яким подано заяву про надання в користування транспортного засобу спеціалізованого призначення;

4) інформація про осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, що проживають на території відповідної територіальної громади, які не мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілів (включно з тими, що отримані відповідно до Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. № 999, у тому числі інформація про індивідуальні програми реабілітації, видані медико-соціальною експертною комісією (для осіб з інвалідністю), лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю);

5) інформаційна довідка про діяльність служби з перевезення протягом не більш як двох років з дати її утворення;

6) документи, що підтверджують затвердження видатків для фінансування служби з перевезення на поточний рік;

7) меморандум щодо роботи служби з перевезення, укладений між виконавчим органом ради та громадськими об’єднаннями, ініціативними групами осіб з інвалідністю.

6. Для прийняття Мінсоцполітики рішення стосовно надання в користування транспортного засобу спеціалізованого призначення реабілітаційний заклад/протезно-ортопедичне підприємство подає щороку до 1 квітня заяву, до якої додаються:

1) інформація про кількість користувачів, які протягом останніх двох років проходили реабілітацію в такому реабілітаційному закладі або забезпечувалися технічними та іншими засобами реабілітації таким протезно-ортопедичним підприємством;

2) інформація про повне найменування та код згідно з ЄДРПОУ реабілітаційного закладу/протезно-ортопедичного підприємства, яким подано заяву про надання в користування транспортного засобу спеціалізованого призначення;

3) документи, що підтверджують затвердження видатків на утримання (ремонт, технічне обслуговування, зберігання тощо) транспортного засобу спеціалізованого призначення на поточний рік;

4) обґрунтування потреби в наданні у користування транспортного засобу спеціалізованого призначення.

7. Заяви розглядаються в порядку черговості їх надходження робочою групою, утвореною згідно з наказом Мінсоцполітики.

8. У разі наявності в поточному році залишків бюджетних коштів та/або виділення додаткових коштів, передбачених для придбання транспортних засобів спеціалізованого призначення, та/або наявності транспортних засобів спеціалізованого призначення, які не надані в користування виконавчим органам рад, реабілітаційним закладам, протезно-ортопедичним підприємствам, Мінсоцполітики розглядає заяви, що надійшли в поточному році, в порядку черговості їх надходження, а в разі їх відсутності визначає строк додаткового приймання заяв, про що видається наказ, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики.

9. Основною формою діяльності робочої групи є засідання.

Засідання робочої групи є правоможним, якщо на ньому присутні більшість її членів.

Засідання робочої групи можуть проводитися дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій, зокрема відеоконференц-зв’язку за умови забезпечення автентифікації всіх членів робочої групи.

Робоча група розглядає на засіданні документи, зазначені в пунктах 5 і 6 цього Порядку.

У разі подання виконавчим органом ради, реабілітаційним закладом або протезно-ортопедичним підприємством документів, зазначених у пунктах 5 і 6 цього Порядку, не у повному обсязі або оформлених неналежним способом, такі документи протягом семи робочих днів з дати їх отримання Мінсоцполітики повертаються виконавчому органу ради, реабілітаційному закладу, протезно-ортопедичному підприємству без розгляду на засіданні робочої групи з письмовим повідомленням про виявлені недоліки, що стали підставою для повернення їх на доопрацювання.

Виконавчий орган ради, реабілітаційний заклад, протезно-ортопедичне підприємство має право подати повторно до 1 квітня відповідного року заяву разом з документами, зазначеними у пунктах 5 і 6 цього Порядку, після їх доопрацювання.

У разі подання виконавчими органами рад, реабілітаційними закладами у 2021 році до 1 квітня заяв та документів робоча група приймає рішення щодо надання їм у користування транспортного засобу спеціалізованого призначення згідно з цим Порядком.

10. До повноважень робочої групи належить прийняття рішення стосовно:

надання в користування транспортного засобу спеціалізованого призначення або відмови у такому наданні;

продовження строку дії договору про надання в користування виконавчому органу ради, реабілітаційному закладу, протезно-ортопедичному підприємству транспортного засобу спеціалізованого призначення.

11. Рішення робочої групи щодо відмови у наданні в користування транспортного засобу спеціалізованого призначення приймається у разі:

відсутності бюджетних коштів, необхідних для закупівлі транспортних засобів спеціалізованого призначення і для подальшого їх утримання (ремонту, технічного обслуговування, зберігання тощо), або відсутності транспортних засобів спеціалізованого призначення, які можуть бути передані в користування виконавчим органам рад, реабілітаційним закладам, протезно-ортопедичним підприємствам;

наявності у виконавчих органах рад, реабілітаційних закладах, протезно-ортопедичних підприємствах транспортного засобу спеціалізованого призначення, придбаного за бюджетні кошти протягом десяти років, що передують року звернення.

12. Рішення робочої групи приймається простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення робочої групи оформляється протоколом.

13. У протоколі засідання робочої групи зазначаються:

порядковий номер документа;

дата і місце проведення засідання;

прізвище та ініціали членів робочої групи, присутніх на засіданні;

порядок денний засідання;

хід розгляду питань порядку денного (запитання, виступи);

прийняті рішення та результати голосування за кожним питанням.

У результативній частині протоколу зазначається:

повне найменування територіального відділення Фонду, на баланс якого зараховується транспортний засіб спеціалізованого призначення;

повне найменування та код згідно з ЄДРПОУ виконавчого органу ради/реабілітаційного закладу/протезно-ортопедичного підприємства, яким подано заяву про надання в користування транспортного засобу спеціалізованого призначення;

повне найменування служби з перевезення, якій буде надано в користування транспортний засіб спеціалізованого призначення (для виконавчого органу ради);

рішення про закупівлю та подальше надання в користування транспортного засобу спеціалізованого призначення/про продовження строку дії договору про надання в користування транспортного засобу спеціалізованого призначення із зазначенням строку такого продовження/про відмову в наданні в користування транспортного засобу спеціалізованого призначення/про відмову у продовженні строку дії договору про надання в користування транспортного засобу спеціалізованого призначення.

14. Протокол підписують усі члени робочої групи, присутні на засіданні.

15. Окремі думки членів робочої групи щодо прийнятих рішень зазначаються в протоколі.

16. Реалізація рішення робочої групи забезпечується шляхом видання наказу Мінсоцполітики про закупівлю та подальше надання в користування транспортного засобу спеціалізованого призначення/про продовження строку дії договору про надання в користування транспортного засобу спеціалізованого призначення із зазначенням строку такого продовження/про відмову в наданні в користування транспортного засобу спеціалізованого призначення/про відмову у продовженні строку дії договору про надання в користування транспортного засобу спеціалізованого призначення. Мінсоцполітики протягом семи робочих днів після прийняття рішення надсилає копію наказу Фонду, виконавчому органу ради, реабілітаційному закладу, протезно-ортопедичному підприємству.

17. Транспортний засіб спеціалізованого призначення надається в користування на підставі договору, укладеного строком на два роки територіальним відділенням Фонду та виконавчим органом ради, реабілітаційним закладом, протезно-ортопедичним підприємством, та акта приймання-передачі.

Розмір річної плати за користування транспортним засобом спеціалізованого призначення (в тому числі за перший рік користування - з дати укладення договору до 31 грудня відповідного року) становить 1 гривню.

Плата за користування транспортним засобом спеціалізованого призначення вноситься на відповідні рахунки територіального відділення Фонду не пізніше ніж 31 грудня відповідного року.

Строк дії договору може бути продовжено на підставі рішення робочої групи та заяви виконавчого органу ради, реабілітаційного закладу, протезно-ортопедичного підприємства про продовження строку дії договору, яка подається на розгляд робочій групі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії договору.

Рішення щодо продовження строку дії договору про надання в користування транспортного засобу спеціалізованого призначення або про відмову у продовженні строку дії договору приймається робочою групою на підставі аналізу звіту про використання транспортного засобу спеціалізованого призначення, дотримання строків подання такого звіту, результатів моніторингу використання транспортного засобу спеціалізованого призначення, дотримання строків внесення плати за користування ним та оформляється протоколом (відповідно до пунктів 13-15 цього Порядку).

Рішення про дострокове припинення дії договору приймається робочою групою в разі неефективного/нецільового використання транспортного засобу спеціалізованого призначення.

У разі прийняття робочою групою рішення про відмову у продовженні дії договору про надання в користування транспортного засобу спеціалізованого призначення такий транспортний засіб повертається територіальному відділенню Фонду в технічно справному стані та повній комплектації протягом семи робочих днів з дати отримання виконавчим органом ради, реабілітаційним закладом, протезно-ортопедичним підприємством копії відповідного наказу Мінсоцполітики або вилучається на підставі рішення суду за зверненням територіального відділення Фонду.

18. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів проводиться в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

19. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

20. Фонд подає щокварталу до 10 числа наступного місяця Мінсоцполітики звіт про використання бюджетних коштів.

21. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

22. Виконавчі органи рад, реабілітаційні заклади, протезно-ортопедичні підприємства подають щомісяця до 5 числа територіальному відділенню Фонду звіт про використання транспортних засобів спеціалізованого призначення.

Територіальне відділення Фонду подає щокварталу до 10 числа наступного місяця Фонду звіт про використання транспортних засобів спеціалізованого призначення виконавчими органами рад, реабілітаційними закладами, протезно-ортопедичними підприємствами, з якими територіальним відділенням Фонду укладено відповідні договори.

Фонд подає щокварталу до 20 числа наступного місяця Мінсоцполітики звіт про використання транспортних засобів спеціалізованого призначення виконавчими органами рад, реабілітаційними закладами, протезно-ортопедичними підприємствами, з якими територіальними відділеннями Фонду укладено відповідні договори.

Форма звіту про використання транспортного засобу спеціалізованого призначення виконавчим органом ради, реабілітаційним закладом, протезно-ортопедичним підприємством, а також порядок моніторингу використання транспортних засобів спеціалізованого призначення затверджуються Мінсоцполітики.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 779 від 28.07.2021}


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора