Коблівська громада

Миколаївська область, Миколаївський район

05.09.2022 12:44

Звернення громадян до Коблівської сільської ради: підстави та основні вимоги

Законодавча база

Відповідно до статті 40 Конституції України, усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Дана норма Конституції України є основою для вирішення питання про обсяг та зміст правового регулювання відносин щодо розгляду звернень громадян.

Сьогодні існує певна правова база для практичної реалізації громадянами наданого їм Конституцією України права як вносити в органи виконавчої влади пропозиції щодо поліпшення їх діяльності, так і оскаржувати дії та рішення посадових осіб державних та громадських органів.

Базовим законодавчим актом у цій сфері є Закон України «Про звернення громадян».

Основні вимоги до звернення громадян

Звернення подається до Коблівської сільської ради окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Звернення може бути усним чи письмовим.

  • Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку на «гарячу лінію» за телефонами: (05153) 9-61-42, (05152) 9-61-31(щоденно у робочий час, крім вихідних) та записується (реєструється) посадовою особою.
  • Письмове звернення надсилається поштою на загальну скриньку koblevorada@ukr.net або передається громадянином до Коблівської сільської ради особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Під час воєнного стану внутрішньо переміщені особи мають можливість звернутися до Коблівської сільської ради у будь-якій формі (усно, письмово, направленням електронного звернення). Окрема реєстрація звернень внутрішньо переміщених осіб ведеться відділом соціального захисту сім’ї, дітей та молоді Коблівської сільської ради.

У зверненні має бути зазначено:

  1. Прізвище, ім’я, по батькові;
  2. місце проживання громадянина;
  3. викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
  4. письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

Особистий прийом громадян

Відповідно до рішення виконавчого комітету Коблівської сільської ради від 20.01.2022 р. № 1 «Про графік роботи прийому громадян посадовими особами місцевого самоврядування» в умовах воєнного стану особистий прийом громадян ведеться керівництвом Коблівської сільської ради. Дні особистого прийому громадян Коблівського сільського голови – четвер, старост старостинських округів Коблівської сільської ради – понеділок, середа.

Мова звернень і рішень та відповідей на них

Громадяни мають право звертатися до Коблівської сільської ради українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін.

Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них оформляються відповідно до вимог законодавства про мови, українською мовою. Тако такі рішення та відповіді можуть бути викладені в перекладі мовою спілкування заявника.

Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. Не розглядаються повторні звернення від одного і того ж громадянина, з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 Закону України «Про звернення громадян», та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає голова Коблівської сільської ради, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Перейти до форми онлайн звернення