A A A K K K
для людей із порушенням зору
Коблівська сільська територіальна громада
Миколаївська область

утворення служби  з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату

ukrgerb

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 12                                ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про утворення служби  з перевезення

осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю,

які мають порушення опорно – рухового апарату

 

Відповідно статей 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про соціальні послуги», указу Президента України «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», комплексною програмою «Турбота» Коблівської сільської ради на 2017-2020 роки, протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Утворити службу з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату.

 

2. Затвердити Положення про службу з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату (додається).   

 

3. Рішення виконавчого комітету № 33 від 19 квітня 2018 року «Про створення служби з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю» вважати таким, що втратило чинність.

 

4. Контроль виконання даного рішення покласти на постійні комісії Коблівської сільської ради з питань освіти, культури, туризму, охорони здоров’я, фізичного виховання та соціальної політики, бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

                

 

В.о. сільського голови                                       

Секретар ради                                                                         С. ТАЛОХА

     Додаток

до рішення № 12

ХХХVІІІ сесії 8 скликання

           від 18 березня 2019 року

 

 

Положення

про службу з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю,

які мають порушення опорно – рухового апарату

 

I. Загальні положення

 

1.1. Автотранспортне обслуговування службою з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату (надалі - Служба) та проживають на території сіл Коблівської сільської ради є одним із видів соціальних послуг, які надаються Коблівською сільською радою.

1.2. Служба створюється та ліквідується Коблівською сільською радою. 

1.3. Послуги Служби надаються особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату та проживають на території сіл, селища Коблівської сільської ради. Вищезазначені послуги надаються не частіше один раз на місяць до обласного центру та до двох разів на місяць в межах селищної ради, крім транспортування до закладів охорони здоров’я та у разі потреби в медичній допомозі. Не використані транспортні послуги за місяць на наступний місяць не переносяться.

1.4. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями Коблівського сільського  голови, іншими нормативно - правовими документами та даним Положенням.

1.5. Спеціально обладнаний автомобіль знаходиться на балансі Коблівської сільської ради.

1.6. Спецавтотранспорт зберігається у місці паркування з необхідним обладнанням та устаткуванням з обов’язковими засобами щодо протипожежної та охоронної безпеки. 

1.7. Основні поняття, які застосовуються в даному Положенні:

1.7.1. Замовник послуги з перевезення – особи з інвалідністю, представники осіб з інвалідністю.

1.7.2. Виконавець послуги – служба з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату.

1.7.3. Одержувачі послуги – особи з інвалідністю та діти з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату.

1.8. Утримання служби здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

 

II. Мета і завдання служби з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату

 

2.1. Основною метою Служби є розширення соціальних послуг, поліпшення якості життя осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату.

2.2. Для досягнення зазначеної мети Коблівська сільська рада:

- створює умови щодо поліпшення якості життя осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату;

- надає транспортні послуги;

- утримує автотранспорт у належному технічному стані.

 

III. Порядок прийому заяв та умови використання спецавтотранспорту

 

3.1. Організація роботи по прийому заявок у службі здійснюється провідним спеціалістом загального відділу селищної ради. Провідний спеціаліст реєструє заявки у спеціальному журналі.

3.2. Заступник селищного голови з питань освіти, медицини, культури, молоді та спорту, соціального захисту населення та впровадження інвестиційних програм контролює діяльність використання спецавтотранспорту за його призначенням.

3.3. Послуга з перевезення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату та проживають на території сіл Коблівської сільської ради  надається безкоштовно.

3.4. Для отримання права користування послугою одержувачу або довіреній особі необхідно звернутися до Коблівської сільської ради та надати такі документи:

- заяву;

- довідку про наявність групи інвалідності.

3.5. Заяви на обслуговування спецавтотранспортом приймаються від осіб з інвалідністю, представників осіб з інвалідністю, старост особисто або в телефонному режимі за номером 9-66-72 за два дні до запланованого виїзду за вказаною адресою.

3.6. Спецавтотранспорт використовується за призначенням в робочі дні з 08.00 год. до 17.00 год.

3.7. На кожне замовлення послуги спеціалістом загального відділу сільської  ради формується маршрут поїздки, який видається водію напередодні виконання замовлення.

3.8. Супровід замовника здійснює соціальний працівник або представник особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату. У маршрутному листі водія виїзд затверджується підписом замовника про виконану заяву.

3.9. Не допускається використання спецавтотранспорту для:

- перевезення громадян, якщо в наявності у них або членів їх родин є у користуванні автомобільний транспорт, у тому числі отриманий через органи

соціального захисту населення;

 

- особистих поїздок працівників сільської ради.

3.10. Відповідальна особа щоквартально підводить підсумки з питань діяльності Служби:

- кількість заявок (колективних, індивідуальних);

- рейтинг маршрутів (лікувально – профілактичні, соціально – освітні, соціально – побутові, культурні спрямування тощо);

- загальна тривалість маршрутів (найдовший, найкоротший);

- загальні підсумки наданих послуг (кількість часу витраченого на одну особу, загальна вартість однієї послуги тощо).

3.11. Питання не врегульовані цим Положенням, вирішуються в індивідуальному порядку виконавчим комітетом Коблівської сільської ради.

 

IV. Права і обов'язки замовника та виконавця

 

4.1. Одержувачі мають право на:

- повагу, компетентність, неупереджене ставлення з боку працівників Служби;

- якісне надання соціальної послуги;

- вчасний та професійний розгляд особистих заяв та скарг працівниками

 відділу соціального захисту сімї, дітей та молоді та виконавчого комітету Коблівської сільської ради.

4.2. Одержувачі зобов’язані:

- після закінчення поїздки підтвердити особистим підписом або підписом супроводжуючої особи фактичний пробіг та маршрут автомобіля і час його використання;

- попередити виконавця не пізніше ніж за 24 години до запланованої поїздки про її необхідність або скасування;

- дотримуватись правил графіку роботи виконавця;

- з повагою ставитися до працівників виконавця;

- бережливо ставитися до майна виконавця.

3. Виконавець:

- організовує роботу по транспортному обслуговуванню та несе персональну відповідальність за виконання покладених завдань та використання коштів;

- дотримується вимог з охорони праці, виробничої, санітарної і протипожежної безпеки.   

 

V. Керівництво службою з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату

 

5.1. Керівництво Службою  здійснює перший заступник сільського голови 

який:

- визначає ступінь відповідальності за виконання покладених на Службу  завдань;

- вносить пропозиції Коблівському сільському  голові щодо структури, штатного розпису, кошторису витрат Служби у межах граничної чисельності та нормативних актів з цих питань.

 

VI. Контроль за діяльністю служби з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату

 

6.1. Контроль за діяльністю Служби, перевірку її роботи здійснює засновник -  Коблівська сільська рада та інші уповноважені органи відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Відповідальність за використання спецавтотранспорту, контроль за виконанням службових обов'язків працівниками Служби покладається на першого заступника сільського  голови.

 

 

 

В.о. сільського голови                                       

Секретар ради                                                                         С. ТАЛОХА

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора