КОБЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

Від 08 липня  2016 року   №                                                   Х серія 7 скликання

           

Про затвердження герба та прапора

села Коблеве Березанського району

Миколаївської областi

 

         Відповідно статей 22, 26 (п.49) Закону України  «Про місцеве самоврядування в Українi», враховуючи важливе значення символіки у процесi нацiонального відродження, та з метою утвердження мiсцевого самоврядування, збереження iсторичної спадщини та реалізації права територіальної громади села Коблеве мати власну символiку, а також запропоновані проекти символіки Українським геральдичним товариством,  пропозиції постійної комісії сільської ради з питань, сiльська рада

 

ВИРIШИЛА:

 

  1. Затвердити офіційний герб та прапор села  Коблеве, складені авторами Кочкуровим Р.Ю. та Янушкевичем I.Д.- представниками Українського геральдичного товариства (м.Миколаїв) (додаток 1 - кольорове зображення герба та прапора, додаток  2 - опис символіки герба та прапора ).
  2. Затвердити Положення про змiст, опис та порядок використання герба та прапора села Коблеве (додаток 3).
  3. Еталонами герба та прапора села Коблеве вважати кольоровi та чорно-бiлi зображення, затвердженi даним рiшенням.
  4. Доручити виконкому сільської ради виготовити еталон герба у комп’ютернiй версії.
  5. Контроль за виконанням данного рiшення покласти на постiйну комiсiю з питань розвитку соціальної інфраструктури.

 

 

 

Сiльський голова                                          Панич В.М.