Установа «Агенція місцевого розвитку Коблівської  сільської ради» – неприбуткова організація, з правом ведення господарської діяльності.

 Метою Установи є сприяння  місцевому розвитку території громади та її інфраструктури,  використовуючи внутрішні та залучені зовнішні ресурси, активно співпрацюючи з органами місцевого самоврядування, державною владою, господарюючими суб’єктами, організаціями громадського суспільства. 
 

Основні напрями діяльності та функції Агенції місцевого розвитку:

Активізація території

 • Діагностування території для ідентифікації економічного потенціалу;
 • Формування сприятливого клімату для підприємництва;
 • Сприяння формуванню ланцюгів створення доданої вартості;
 • Підтримка вразливих груп населення.

Послуги бізнесу

 • Розроблення техніко-економічного обгрунтування проектів;
 • Впровадження інструментів підтримки бізнесу та розвитку підприємництва;
 • Інформування та надання консультацій для бізнесу, сприяння розвитку державно-приватного партнерства;
 • Надання послуг з підтримки малого та середнього підприємництва;
 • Професійне навчання з технічних та управлінських питань;
 • Розширення доступу до кредитних ресурсів;
 • Стимулювання інновацій і обміну технологіями.

Підтримка планування

 • Підтримка місцевих органів влади при плануванні місцевого розвитку;
 • Формування банку даних проектів;
 • Встановлення пріоритетності стратегічних проектів (у т. ч. їх фінансування);
 • Створення та підтримка інформаційних систем.

Популяризація території 

 • Маркетинг території;
 • Популяризація та брендинг території;
 • Проектне фінансування;
 • Менеджмент стратегічних проектів;
 • Підтримка міжнародних партнерств.

Завдання Агенції:

 • Сприяти  практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища громади;
 • Сприяти залученню державних та міжнародних коштів у вигляді грантів та інших видів допомоги, спрямованих на покращення соціально-економічного становища громади;
 • Розробка Стратегії розвитку, інвестиційного паспорту громади, програм, проектів розвитку інфраструктури та територій громади, залучення інвестицій, формування позитивного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості;
 • Стати ефективним центром взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування, проектів міжнародної технічної допомоги, інвесторів, громадських організацій, науковців та представників бізнесу.