A A A K K K
для людей із порушенням зору
Коблівська сільська територіальна громада
Миколаївська область

Сільський голова

Панич Володимир Михайлович —  Коблівський сільский голова

БІОГРАФІЯ

Народився 07.08.1960 р. в с.Морське, Березанського району, Миколаївської області

В 1967 році пійшов до 1-го класу Коблівської середньої школи яку закінчив в 1977 році.

Потім працював робітником радгосп-заводу «Росія» в с.Коблево

В 1978 році вступив до Одеського сільськогосподарського інституту, після закінчення якого працював агрономом в радгосп-заводі «Росія»

З травня 1985року до листопада 1986 року проходив службу в лавах Радянської армії

З грудня місяця 1986 року до березня 1987 року працював бригадиром виноградноїї бригади.

З березня місяця 1987 року до вересня 2004 року працював в Березанському РВ УМВС в Миколаївській області.

В 2002 році закінчив Луганську академію внутрішніх справ, та здобув кваліфікацію юриста.

З вересня 2004 року обраний на посаду Коблівського сільського голови, де працює по теперішній час.

Одружений, виховує доньку та сина.

     РІШЕННЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ПРО ПОЧАТОК  ПОВНОВАЖЕНЬ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ

                                                                                                                            ВИТЯГ  З РІШЕННЯ

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ

 

Від 05 січня 2017 року № 1                                                        І сесія 8 скликання

с. Коблеве                                                                               

 

Про початок повноважень сільського

голови та депутатів Коблівської сільської

ради 8 скликання

 

Заслухавши інформацію голови Коблівської територіальної сільської виборчої комісії  Дабіжи Тетяни Яківни « Про визнання повноважень сільського голови та депутатів Коблівської сільської ради» керуючись пунктом 1 статтею 42 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»., сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Інформацію голови Коблівської територіальної сільської виборчої комісії  Дабіжи Тетяни Яківни взяти до уваги.

 

2. Вважати обраними:

Сільського голову – Панича Володимира Михайловича

 

 

 

Сільський голова                                                                  В.М. Панич

 

                                               ПОВНОВАЖЕННЯ  СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ

Відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування» сільський (селищний, міський) голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

{Пункт десятий частини статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1841-III від 22.06.2000}

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

11-1) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

11-2) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

18-1) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

5. Сільський, селищний, міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

6. При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним — перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Сільський, селищний, міський голова щорічно звітує відповідно сільській, селищній, міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради.

7. Сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради сільський, селищний, міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.


 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора