Господарства з виробництва молока, як оператори ринку харчових продуктів, зобов’язані дотримуватися гігієнічних вимог, а саме:

  • Загальних гігієнічних вимог до первинного виробництва, що визначені Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» № 771/97-ВР вiд 23 грудня 1997 року (далі — Закон № 771/97);
  • Спеціальних гігієнічних вимог, відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Вимог до безпечності та якості молока і молочних продуктів" № 118 від 12 березня 2019 року, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 червня 2019 р. за № 593/33564 (далі – наказ Мінагрополітики №118/2019).

Про які саме передбачені Законом № 771/97 вимоги до господарств з виробництва молока йде мова?

По-перше, потужності, на яких здійснюються лише первинне виробництво та/або зберігання молока в місці його первинного виробництва, підлягають державній реєстрації. Така реєстрація здійснюється компетентним органом шляхом внесення відповідної інформації до реєстру з присвоєнням особистого реєстраційного номера.  

Також господарства мають здійснювати заходи чи забезпечити умови, що передбачені частиною другою статті 40 Закону № 771/97.

На що варто звернути особливу увагу, що форма акту, затверджена наказом Мінагрополітики № 447/2019, доповнена двома новими питаннями:

  1. Вимоги щодо виробництва сирого молока та/або молозива, стану здоров'я тварин та використання ветеринарних препаратів дотримуються;
  2. Процедури періодичної перевірки сирого молока для визначення рівня загального бактеріологічного забруднення та/або кількості соматичних клітин розроблено та впроваджено.

Щодо першого питання, то спеціальні гігієнічні вимоги до виробництва сирого молока та/або молозива, стану здоров'я тварин та використання ветеринарних препаратів від 12 липня 2019 року містяться у наказі Мінагрополітики № 118/2019.

Друге питання має посилання на статтю 40 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин» № 2042-VIII від 18 травня 2017 року (далі – ЗУ № 2042-VIII).

Важливо, що мінімальна періодичність перевірки сирого молока визначена теж наказом Мінагрополітики № 118/2019, а саме для визначення рівня:

  • Загальна бактеріальна забрудненість – щонайменше двічі на місяць;
  • Кількість соматичних клітин– щонайменше раз на місяць;

Невідповідність має своє кількісне значення (з урахуванням перехідних періодів): 

  • з 01 січня 2020 року: Загальна бактеріальна забрудненість - не більше ніж 500 тис. КУО/мл і Кількість соматичних клітин - не більше ніж 500 тис./мл;
  • з 01 січня 2021 року: Загальна бактеріальна забрудненість - не більше ніж 300 тис. КУО/мл і Кількість соматичних клітин - не більше ніж 400 тис./мл;
  • з 01 січня 2022 року: Загальна бактеріальна забрудненість - не більше ніж 100 тис. КУО/мл і Кількість соматичних клітин - не більше ніж 400 тис./мл.

При цьому, кількісні значення рівня Загальна бактеріальна забрудненість та Кількість соматичних клітин не є фактичними значеннями, а результатом підрахунку середньої геометричної величини.

Таким чином, з липня 2019 року на господарствах мають бути розроблені та впроваджені процедури періодичної перевірки сирого молока, а з 1 січня 2020 року застосовуються до нього критерії (Загальна бактеріальна забрудненість - не більше ніж 500 тис. КУО/мл і кількість соматичних клітин - не більше ніж 500 тис./мл), що обумовлюють його придатність для введення в обіг.

Якщо дані критерії недотримуються, негайно повідомити про це компетентний орган згідно з наказом Мінагрополітики № 447/2019, має оператор ринку, що переробляє сире молоко.

Варто зауважити на ще одному важливому критерії, що передбачається наказом Мінагрополітики № 118/2019  – це залишки антибіотиків в молоці. Адже тимчасова заборона на введення в обіг забрудненого антибіотиками молока наступає невідкладно.