Рішення № 15 Про сільський бюджет Коблівської сільської територіальної громади на 2021 рік

Дата: 25.12.2020 13:40
Кількість переглядів: 569

РІШЕННЯ

Від 22 грудня  2020 року № 15 ІІ сесія 8 скликання. с. Коблеве   
   

Про сільський бюджет Коблівської сільської територіальної громади на 2021 рік. 14513000000 (код бюджету).

         
Відповідно до статей 143,144 Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», протоколу засідання спільних комісій» Коблівської сільської ради від 21.12.2020 року, сільська рада    

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2021 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 117 800 960 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського   бюджету –  116 088 640 гривень та доходи спеціального фонду сільського  бюджету 1  712 320  гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 117 800 960 гривень , у тому числі видатки загального фонду сільського   бюджету –116 017 146 гривень  та видатки спеціального фонду сільського   бюджету –1  783 814  гривень ;

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 71 494 гривні згідно з додатком 2 до цього рішення

дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 71 494 гривні згідно з   додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 1 300 000 гривень, що становить 1,12  відсотку видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд сільського бюджету у розмірі  100 000  гривні, що становить 0,09  відсотків видатків загального фонду сільського   бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Надати право фінансовому відділу сільської ради за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку із внесенням відповідних змін до розпису сільського бюджету Коблівської сільської ради на 2021 рік: 

під час внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, що вплине на збільшення або зменшення дохідної та видаткової частини  сільського  бюджету, проводити їх розподіл і перерозподіл між головними розпорядниками коштів сільського   бюджету;

проводити розподіл та перерозподіл коштів субвенцій з державного, місцевих та обласного бюджетів між  головними розпорядниками коштів сільського бюджету; 

установити , що кошти субвенції з обласного бюджету (крім субвенцій, що надаються за рахунок трансфертів з державного бюджету), визначені у розписі сільського бюджету як видатки розвитку, можуть спрямуватися на видатки споживання відповідно до цільового призначення субвенцій. 

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

Надати право фінансовому відділу сільської ради за погодженням з постійною комісією сільської   ради з  питань  бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку  , назв об’єктів із внесенням відповідних змін до розпису сільського   бюджету на 2021 рік.

5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію сільських/регіональних програм  у сумі 34 925 246 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільського   бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду сільського   бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101, 1032 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені  частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського   бюджету на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71  Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з пунктами 2, 4, 4-1 частини першої статті 691, пунктами 5, 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 91, частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України  захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

 • оплату праці працівників бюджетних установ; 
 • нарахування на заробітну плату; 
 • придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; 
 • забезпечення продуктами харчування; 
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 
 • соціальне забезпечення; 
 • поточні трансферти місцевим бюджетам; 
 • підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти; 
 • забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного    призначення для індивідуального користування; 
 • компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;
 • оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
 • оплату енергосервісу.

10. Відповідно до статей 16, 43 та 73 Бюджетного кодексу України,  надати право фінансовому відділу сільської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

 • розміщувати на конкурсних засадах тимчасово вільні кошти сільського   бюджету з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду;
 • отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів сільського   бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 

11. Головним розпорядникам коштів сільського   бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) урахування  у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами;

2) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

3) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

4) здійснення управління бюджетними коштами у межах установлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, організація та координація роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

5) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

6) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до чинного законодавства, а саме:

 • здійснення публічного представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня 2021 року та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації;
 • оприлюднення паспортів бюджетних програм (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів.

7) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

8) здійснення контролю за забезпеченням під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти сільського   бюджету; встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань;

9) у випадку невиконання показників надходжень до сільського   бюджету на 2021 рік, визначених розписом сільського  бюджету,  взяття бюджетних зобов’язань та проведення витрат відповідно до встановлених бюджетних асигнувань лише після попереднього погодження з фінансовим відділом сільської ради.

12. Установити, що після прийняття рішення «Про  сільський  бюджет Коблівської  сільської територіальної громади на 2021 рік», внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів та перерозподіл між ними без зміни загального їх обсягу здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України за погодженням з постійною комісією з питань  планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, у тому числі у частині перерозподілу:

1) видатків міжбюджетними програмами, в тому числі між витратами  загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду сільського   бюджету;

2) коштів на реалізацію сільських  /регіональних програм, що фінансуються з сільського   бюджету.

13. Доручити фінансовому відділу  за погодженням із постійною комісією з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку вносити зміни до розпису сільського бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством, зокрема: 

 • у разі внесення змін назв структурних підрозділів сільської ради, до структури сільської ради   з урахуванням положень про новоутворені та реорганізовані структурні підрозділи сільської ради, які є головними розпорядниками коштів сільського бюджету;
 • за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів сільського  бюджету за кодами програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України  від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та   від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

14. Додатки 1,2,3,5,6,7  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

16. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття у газеті, визначеній сільською радою.

17. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти   на постійну комісію з питань  планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.  

 

Сільський голова                                                              В. ПАНИЧ

 

Посилання: Пояснювальна записка .doc

Посилання: Додатки до рішення № 15 .zip

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь