ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОЕКТУ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ КОБЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ «ДИТИНСТВО» НА 2021 – 2023 РОКИ

Дата: 04.03.2021 16:44
Кількість переглядів: 499

до рішенн № ІІ сесії

8 скликання від 22.12.2020 року

 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОЕКТУ

КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ КОБЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ «ДИТИНСТВО»  НА 2021 – 2023 РОКИ

№з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Джерела фінансування

1

2

3

4

 

1. Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей

1.1.

Забезпечувати у межах компетенції тимчасове влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування

Служба у справах дітей  сільської ради, Березанське ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області (за узгодженням)

Не потребує фінансування

1.2.                                                                                                                                         

Проведення заходів – рейдів «Діти вулиці» щодо виявлення дітей, які займаються бродяжництвом та жебракуванням, рейдів-перевірок торговельних закладів стосовно реалізації ними спиртних напоїв та тютюнових виробів дітям, операції «Урок» з метою виявлення і залучення до навчання дітей, які тривалий час не навчаються або не навчалися взагалі

Служба у справах дітей Коблівської сільської ради, Березанське ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області (за узгодженням)

У межах наявного фінансового ресурсу

 

 

1.3.

Забезпечувати негайне влаштування безпритульних дітей до центрів соціально-психологічної реабілітації дітей за місцем виявлення такої дитини, вжиття заходів до встановлення особи дитини, її родинних зв’язків тощо, розгляд питання про її повернення на виховання до батьків або осіб, які їх замінюють. У разі неможливості або недоцільності повернення дитини на виховання до батьків забезпечувати за місцем походження дитини збір документів для підтвердження обставин, за яких дитина втратила батьківське піклування

Служба у справах дітей  сільської ради,Березанське ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області (за узгодженням)

У межах наявного фінансового ресурсу

 

1.4.

Проводити перевірки родин, які опинились у складних життєвих обставинах, у разі встановлення фактів неналежного виконання своїх батьківських обов’язків, вирішувати питання щодо складання адміністративних протоколів стосовно таких осіб

Березанське ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області (за узгодженням),служба у справах дітей сільської ради,

У межах наявного фінансового ресурсу

 

1.5.

З метою профілактики соціального сирітства та взяття сімей під соціальний супровід, забезпечити виявлення сімей, де:

які перебувають в закладах інституційного догляду та виховання дітей;

є ризик вилучення дитини із сім’ї;

діти скоїли правопорушення;

виявлення жінок, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини.

Служба у справах дітей сільської ради, відділ соціального захисту сім’ї, дітей та молоді сільської ради,  Березанське ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області (за узгодженням)

Не потребує фінансування

 

1.6.

Здійснювати висвітлення у ЗМІ матеріалів з питань підвищення престижу сім`ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей, формування відповідального батьківства і материнства, сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Служба у справах дітей сільської ради, відділ соціального захисту сім’ї, дітей та молоді сільської ради

Не потребує фінансування

 

2. Соціальний  захист дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування

2.1. Ведення обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2.1.1.

Після надходження повідомлення про дитину, яка залишилася без батьківського піклування, забезпечувати протягом доби проведення обстеження умов її перебування, стану здоров’я та з’ясування обставин, за яких дитина залишилась без батьківського піклування.

За результатами  обстеження умов перебування дитини складати відповідний акт

Служба у справах дітей  сільської ради,  області, відділ освіти сільської ради, центр первинної медико санітарної допомоги Коблеве»,Березанське ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області (за узгодженням)

Не потребує фінансування

 

2.1.2.

Забезпечувати надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, виключно за наявності підстав, передбачених чинним законодавством

Служба у справах дітей сільської ради

 

У межах наявного фінансового ресурсу

2.1.3.

Забезпечити ведення Єдиного електронного банку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та про сім`ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів

Служба у справах дітей сільської ради

У межах наявного фінансового ресурсу

2.1.4.

Забезпечити своєчасну та якісну підготовку анкети дитини-сироти або дитини,  позбавленої батьківського піклування, та доставку двох примірників протягом одного дня до служби у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації у разі, коли протягом місяця після взяття дитини на місцевий облік ніхто не виявив бажання її усиновити або взяти під опіку чи піклування

Служба у справах дітей сільської ради

У межах наявного фінансового ресурсу

 

2.2. ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ,

ДО СІМЕЙНИХ ФОРМ ВИХОВАННЯ

2.2.1.

Забезпечувати за місцем походження дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, вжиття дієвих заходів до її влаштування в сім’ю громадян України (усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу)

Служба у справах дітей  сільської ради

Не потребує фінансування

2.2.2.

Забезпечити шляхом проведення відповідних перевірок нагляд за умовами проживання і виховання усиновлених дітей за місцем проживання усиновлювачів до досягнення дітьми вісімнадцяти років, за умови обов’язкового збереження таємниці усиновлення. За результатами перевірок умов проживання та виховання усиновлених дітей складати акти, у яких зазначати відомості про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини, стосунки в родині

Служба у справах дітей  сільської ради

 

У межах наявного фінансового ресурсу

 

2.2.3.

Забезпечувати відвідування кандидатів в опікуни, піклувальники,  у прийомні батьки, батьки-вихователі за місцем їх проживання,  за результатами відвідування оформляти акт обстеження житлово-побутових умов проживання

Служба у справах дітей  сільської ради

У межах наявного фінансового ресурсу

2.2.4

З метою розвитку сімейних форм виховання проводити роботу щодо підбору кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі з метою створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

Служба у справах дітей  сільської ради, відділ соціального захисту сім`ї, дітей та молоді сільської ради

Не потребує фінансування

2.2.5.

Здійснювати контроль за умовами утримання, навчання, виховання дитини, над якою встановлено опіку, піклування, шляхом відвідування родини з періодичністю не менше одного разу на рік

Служба у справах дітей  сільської ради, відділ соціального захисту сім`ї, дітей та молоді сільської ради

У межах наявного фінансового ресурсу

2.2.6.

З метою створення належних умов для реалізації індивідуальних потреб кожної прийомної дитини та дитини-вихованця у розвитку та вихованні забезпечувати якісне соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

Відділ соціального захисту сім’ї, дітей та молоді сільської ради, служба у справах дітей сільської ради 

У межах наявного фінансового ресурсу

2.2.7.

Забезпечувати контроль за умовами виховання, утримання і розвитку дітей, які влаштовані у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, шляхом їх систематичного відвідування та вивчення ситуації за місцем проживання

Служба у справах дітей  сільської ради,

 

У межах наявного фінансового ресурсу

2.3. ЗАХИСТ МАЙНОВИХ ТА ЖИТЛОВИХ ПРАВ ДІТЕЙ-СИРІТ  ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

2.3.1.

Забезпечувати захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Служба у справах дітей  сільської ради

Не потребує фінансування

2.3.2.

Забезпечити своєчасність, починаючи із 16 років, взяття дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування, на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов  та соціальний квартирний облік

Служба у справах дітей  сільської ради

 

Не потребує фінансування

2.3.3.

Забезпечувати звернення до суду з метою захисту майнових та житлових прав дитини, якщо опікуни, піклувальники не виконують рішення щодо збереження майна дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

Служба у справах дітей   сільської ради

 

Не потребує фінансування

3. ЗАПОБІГАННЯ використання дитячої праці

3.1.

З метою захисту прав дітей, які працюють в сезонних сільськогосподарських бригадах, забезпечити проведення операції «Сезонник»

Служба у справах дітей  сільської ради, Березанське ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області (за узгодженням)

У межах наявного фінансового ресурсу

3.2.

Забезпечити контроль за дотриманням чинного законодавства про використання праці неповнолітніх

Служба у справах дітей сільської ради, Березанське ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області (за узгодженням)

У межах наявного фінансового ресурсу

 

4. Захист прав дітей, які вчинили правопорушення

4.1.

Забезпечувати надання соціальних послуг та соціальний супровід сімей, де діти перебувають у конфлікті із законом

Відділ соціального захисту сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей сільської ради, Березанське ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області (за узгодженням)

У межах наявного фінансового ресурсу

 

4.2.

Забезпечувати якісне проведення профілактичних бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьками або законними представниками під час проведення профілактичних оглядів з метою раннього виявлення осіб, які зловживають алкогольними напоями або епізодично без дозволу лікаря вживають наркотичні, психотропні та інші одурманюючі речовини

Служба у справах дітей сільської ради, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Коблеве», Березанське ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області (за узгодженням)

Не потребує фінансування

4.3.

Забезпечувати проведення активної антиалкогольної та антинаркоманійної пропаганди серед дітей, використовуючи різноманітні її форми та методи

Служба у справах дітей сільської ради,  Березанське ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області (за

узгодженням)

У межах наявного фінансового ресурсу

 

4.4.

Проводити відпрацювання місць торгівлі алкогольними виробами з метою виявлення фактів їх продажу підліткам. За кожним таким фактом вирішувати питання щодо притягнення винних до адміністративної відповідальності

 

Служба у справах дітей сільської ради,   Березанське ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області (за узгодженням)

У межах наявного фінансового ресурсу

4.5.

Забезпечувати проведення перевірок стану роботи навчально-виховних і позашкільних закладів з питань правового виховання дітей, профілактики правопорушень та за фактами вчинення учнями правопорушень і злочинів

Служба у справах дітей  сільської ради, відділ освіти сільської ради

 

 У межах наявного фінансового ресурсу

5.  Підвищення ролі КОБЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ У вирішенні

питань захисту прав та розвитку дітей

5.1.

Організувати проведення заходів із відзначення: 

01 червня – Міжнародного дня захисту дітей;

30 вересня – Дня усиновителя;

20 листопада – Дня спільних дій в інтересах дітей.

Служба у справах дітей  сільської ради, відділ соціального захисту сім`ї, дітей та молоді сільської ради

 У межах наявного фінансового ресурсу

5.2.

Проводити агітаційну кампанію «Візьми дитину в родину» з метою залучення громадян до лав кандидатів в усиновителі, опікуни, прийомні батьки та батьки вихователі. Використовувати під час її проведення усі види наочної агітації: плакати, буклети, білборди

Служба у справах дітей  сільської ради, відділ соціального захисту сім`ї, дітей та молоді сільської ради

У межах наявного фінансового ресурсу

6. МЕТОДИЧНА РОБОТА З ПИТАНЬ ЗАХИСТУДІТЕЙ

6.1

Проводити пошук та первинний відбір кандидатів у патронатні вихователі та впровадження послуги «Наставництво»

Служба у справах дітей  сільської ради

У межах наявного фінансового ресурсу

7. ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІя ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ СТОСОВНО ДІТЕЙ, БУЛІНГУ

7.1.

У разі неможливості проживання дитини зі своїми батьками, іншими законними представниками, у зв’язку з вчиненням домашнього насильства стосовно цієї дитини або за її участі, влаштовувати її до центру соціально-психологічної реабілітації дітей з метою реабілітації дитини відповідно до її потреб

Служба у справах дітей сільської ради

У межах наявного фінансового ресурсу

7.2.

Проводити профілактичну роботу з батьками, іншими законнимим представниками дитини із запобігання домашньому насильству стосовно дітей та за участю дітей

Служба у справах дітей сільської ради

У межах наявного фінансового ресурсу

7.3.

Проводити заходи, спрямовані на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти Коблівської сільської ради

Служба у справах дітей  сільської ради, відділ освіти  сільської ради, Березанське ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області (за узгодженням)

У межах наявного фінансового ресурсу

 

8.  СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ

ТА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ, ОСІБ З ЇХ ЧИСЛА

8.1.

Забезпечувати виявлення сімей з дітьми, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Служба у справах дітей  сільської ради,  відділ соціального захисту сім`ї, дітей та молоді сільської ради

Не потребує фінансування

 

8.2.

Забезпечувати надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, виключно за наявності підстав, передбачених чинним законодавством України

Служба у справах дітей сільської ради

Не потребує фінансування

 

8.3.

Забезпечити надання дітям, яким встановлено статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнний дій та збройних конфліктів, за згодою їхніх батьків / законних представників комплексу соціальних послуг з урахування визначених за результатами оцінки потреб дитини

Відділ соціального захисту сім`ї, дітей та молоді сільської ради, служба у справах дітей   сільської ради

Не потребує фінансування

 

         

 

 

 Сільський голова                                                                                                                                         В. ПАНИЧ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь