Відділ «ЦНАП» інформує про функціонування системи електронної реєстрації декларацій через Портал електронних сервісів Міністерства економіки України безпосередньо у Центрах надання адміністративних послуг.

Назва послуги: Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: протягом 5 робочих днів з дня отримання декларації.

Результати надання: реєстрація декларації (відмітка на бланку декларації).

Способи отримання результату:

  1. особисто, в тому числі через законного представника за довіреністю (з посвідченням особи)
  2. поштою
  3. через Портал електронних сервисів Мінекономіки у всіх регіонах України, в тому числі інтегровану з ним інформаційну систему Держпраці.

Підстави для відмови:

  1. подання неповного пакету документів
  2. невідповідність поданих документів чинному законодавству. 

Порядок оскарження: в порядку передбаченому чинним законодавством.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги:

  1. Постанова КМУ №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
  2. Закон України «Про охорону праці».