Головним управлiнням Держпродспоживслужби в Миколаївськiй областi отримано лист, Держпродспоживслужби вiд 05.08.2021 № 11.1.3-5/1483 «Щодо повідомлення RASFF № 2021.4039, RASFF № 2021.4039-fup2» стосовно вiдкликання пончикiв, що мiстять камедь рожкового дерева, що перевищуе MRL для оксиду етилену з Францii (виробник Vandtmoortele, Frапсе) до України (отримувач: ТОВ «СIЛЬПОФУД», вул. Бутлерова,1, м. Київ, 02090).

Листи Держпродспоживслужби вiд 03.08.2021 № 11.1.3-5/1289, № 11.1.3-5/1290 щодо повідомлень RASFF від 27.07.2021 № 2021.3954, від 02.08.2021 № 2021.3954-fup9, від 02.08.2021 № 2021.3997-fup5.

Вiдповiдно до повiдомлень RASFF вiд 27.07.2021 № 2021.3954 та від 02.08.2021 № 2021.3954-fup9 виявлено несанкціоновану речовину _ оксид етилену в гумцi рожкового дерева з Нiмеччини (постачальник: ROEPER), з якого були виготовленi харчовi добавки (Stab 2000, Super Neutrose Boite), що експортувались з Францii (виробник: LOUIS FRANCOIS, Маrпе la Vallee) до України (отримувач: ТОВ «ФАРIНА.Ю.А», вул. 2З Серпня, буд. 49 В, кім. 25, м. Харків, б1103).

Вiдповiдно до повiдомлення RASFF вiд 02 серпня 2O2l року №2021.3997-fup 5 (додаткове) виявлено несанкцiоновану речовину: добавку-стабілізатор в м'якому сирi з Туреччини, що експортувався з Польщi (виробник: BEL POLSKA Sp. z.o.o., Poland) до України (отримувач: ТОВ «Укрлогістика», вул.. В’ячеслава Чорновола, 46А, м. Вишневе, Київська обл. 08133.

Направляється в порядку інформування та вжиття відповідних заходів, передбачених законами України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» та «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

У разі виявлення вищезазначеної продукції в обігу, просимо негайно інформувати Березанське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області за адресою: вул. Новосельська, 50, смт. Березанка, 57401, т/факс 2-13-98 e-mail: berezanka_dpss@dpssmk.gov.ua.