03 листопада 2021 року, в приміщенні Коблівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області відбулось надважливе історичне дійство для розвитку Коблівської громади – підписання Програми соціального партнерства ТОВ «ДТЕК Тилігульська ВЕС» та Коблівської сільської ради на 2021-2023 рр., адже соціальне партнерство з громадами — обов’язкова умова діяльності підприємств Групи ДТЕК, завдяки якій вибудовуються відносини довіри.

Основне завдання підписаної Програми соціального партнерства ДТЕК – створити сприятливі умови для життя і роботи в населених пунктах, де розташовані підприємства компанії. Актуальність і ефективність соціальних проектів і програм, відкритість і прозорість процесу вибору та реалізації проектів, залучення всіх зацікавлених сторін – основні підходи роботи ДТЕК у рамках ПСП.

Програма соціального партнерства ТОВ «ДТЕК Тилігульська ВЕС» та Коблівської сільської ради Миколаївської області на 2021-2023 роки розроблена з ініціативи ТОВ «ДТЕК Тилігульська ВЕС» задля створення умов для сталого розвитку Коблівської громади.

Соціальне партнерство ТОВ «ДТЕК Тилігульська ВЕС» з Коблівською сільською радою полягає в тому, що менеджмент компанії, органи місцевого самоврядування та мешканці об’єднують зусилля заради спільної мети – створення кращих умов для проживання, праці та відпочинку на території громади. Партнерський підхід до вирішення соціальних проблем дозволяє вибрати дійсно значущі для розвитку громад проекти, підвищити ефективність вирішення поставлених завдань.

В рамках Програми соціального партнерства ТОВ «ДТЕК Тилігульська ВЕС» та Коблівської сільської ради Миколаївської області на 2021-2023 роки передбачається реалізація 6 соціально-значущих проектів, які були напрацьовані попередньо робочою групою, обговорені публічно з представниками громадськості, місцевими жителями та представниками ДТЕК.

Робочу групу було створено розпорядженням селищного голови Коблівської сільської ради № 103 від 27 квітня 2021 року. До її складу увійшли депутати сільської ради, представники виконавчих органів ради, бюджетних установ, представники ТОВ «ДТЕК Тилігульська ВЕС». Методичне забезпечення, експертний аналіз даних і результатів досліджень, надання консультаційних послуг з питань планування соціального партнерства забезпечувався незалежним консультантантом зі стратегічного планування. На засіданнях Робочої групи мали змогу бути присутніми ініціативні мешканці громади, ЗМІ, громадські організації.

Для обґрунтування вибору напрямків соціальних інвестицій Робоча група провела опитування думки мешканців населених пунктів ОТГ щодо найбільш суттєвих проблем в громаді. При визначені спільних дій для Програми соціального партнерства, Робочою групою було враховано щорічні та середньострокові програми та плани діяльності Коблівської сільської територіальної громади.

На першому засіданні РГ 28.04.2021 р. було презентовано спільні наміри ТОВ «ДТЕК Тилігульська ВЕС» та Коблівської сільської ради, методологію розробки Програми соціального партнерства, інформацію щодо розробки карти проблем, проінформовано про процедуру проведення опитування думки населення, обговорено та затверджено календарний план розробки Програми.

На другому засіданні РГ 04.06.2021 р. презентовано Паспорт Коблівської сільської територіальної громади, результати опитування думки населення та карту проблем громади. За результатом обговорення аналітичного матеріалу погоджено пріоритетні напрями співпраці на 2021-2023 рр. На засіданні було розглянуто перелік можливих заходів (проектів) для вирішення проблем громади в рамках визначених пріоритетних напрямків, присутніх проінформовано про порядок розробки проектів згідно встановленого зразка, особливості розрахунку бюджету проекту, необхідність додаткової інформації щодо кількості мешканців, на яких впливатимуть результати проекту та інші особливості проектної частини Програми соціального партнерства. Проведено додаткове засідання РГ 15.07.2021 р., на якому відбулось попереднє обговорення проектів, запропонованих РГ, надано коментарі для доопрацюванняпроектних листів та визначено пріоритетні проекти для винесення на розширене засідання РГ для голосування.

На четвертому розширеному засіданні РГ 15.09.2021 р. відбулась презентація та громадське обговорення плану дій Програми соціального партнерства, під час якого остаточно уточнено деталі кожного проекту, очікувані результати від його впровадження, наявність партнерів та спів-фінансування.

Робоча група та усі присутні на засіданні одностайно проголосували за рішення щодо передачі Програми соціального партнерства для розгляду та затвердження ТОВ «ДТЕК Тилігульська ВЕС» та на сесії Коблівської сільської територіальної громади.

Робоча група, базуючись на результатах соціально-економічного аналізу, результатах опитування населення та експертних груп, аналізу карти проблем, визначила наступні напрямки соціального партнерства з компанією ТОВ «ДТЕК Тилігульська ВЕС» для реалізації проектів розвитку у Коблівській сільській ТГ:

Розвиток соціально-значущої інфраструктури – підвищення якості та доступності освітніх та соціальних послуг, розвиток культури та спорту, а також забезпечення якісного водопостачання мешканців. Ввійшли наступні проекти:

  • Облаштування зони відпочинку біля ставка в с.Анатолівка.
  • Облаштування території публічного простору в с.Коблеве.
  • Поточний ремонт водопроводу в с.Анатолівка, Коблівської сільської ради.
  • Модернизація системи водопостачання Коблівської територіальної громади.

Охорона здоров'я – підвищення якості та розширення надання медичних послуг для населення. Ввійшли наступні проекти:

  • Придбання медичного обладнання для організації сучасної діагностикита розвитку реабілітаційних послуг в КНП «ЦПМСД «КОБЛЕВЕ»Коблівської сільської ради.
  • Придбання та розміщення сучасного модульного пункту здоров’я (ПЗ)в с.Анатолівка Коблівської сільської ради Миколаївської області.

Загальна сума внеску компанії ТОВ «ДТЕК Тилігульська ВЕС» в рамках співфінансування Програми соціального партнерства ТОВ «ДТЕК Тилігульська ВЕС» та Коблівської сільської ради Миколаївської області на 2021-2023 роки складатиме 13 млн гривень. Це значний внесок соціально-орієнтованої компанії ТОВ «ДТЕК Тилігульська ВЕС» в рамках спів-фінансування Програми соціального партнерства!

Коблівська сільська рада висловлює подяку керівництву компанії ДТЕК та зокрема ТОВ «ДТЕК Тилігульська ВЕС» за реальну та плідну співпрацю щодо підвищення якості життя жителів через сталий соціально-економічний і культурний розвиток Коблівської громади в рамках підписаної Програми соціального партнерства!