Рішення № 7 Про бюджет Коблівської сільської територіальної громади на 2022 рік

Дата: 25.12.2021 16:24
Кількість переглядів: 1623

УКРАЇНА. МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН. МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ.

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ Від 22 грудня 2021 року № 7 позачергова ХVІ сесія 8 скликання с. Коблеве

Про бюджет Коблівської сільської територіальної громади на 2022 рік

14513000000 (код бюджету)

Відповідно до статей 143, 144 Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2022 рік:

 • доходи бюджету сільської територіальної громади у сумі 137 159 160 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 135 591 470 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 1 567 690 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
 • видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі 137 159 160 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 135 591 470 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 1 567 690 гривень;
 • оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської територіальної громади у розмірі 1 000 000 гривень, що становить 0,74 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;
 • резервний фонд бюджету сільської територіальної громади у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,07 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Надати право фінансовому відділу Коблівської сільської ради за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку із внесенням відповідних змін до розпису бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік:

 • під час внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, що вплине на збільшення або зменшення дохідної та видаткової частини місцевого бюджету, проводити їх розподіл і перерозподіл між головними розпорядниками коштів бюджету сільської територіальної громади;
 • установити, що кошти субвенції з обласного бюджету (крім субвенцій, що надаються за рахунок трансфертів з державного бюджету), визначені у розписі сільського бюджету як видатки розвитку, можуть спрямуватися на видатки споживання відповідно до цільового призначення субвенцій, визначених у додатку 5 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської територіальної громади на реалізацію сільських/регіональних програм у сумі 44 590 424 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

5. Встановити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2022 рік:

 • до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 1032 Бюджетного кодексу України;
 • джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

6. Встановити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 рік:

   1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України;

   2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;

   3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини першої статті 69-1 Бюджетного кодексу України.

7. Встановити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з пунктами 2, 4, 4-1 частини першої статті 691 пунктами 5, 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статею 91, частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2022 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

 • оплату праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату; придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування;
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв; соціальне забезпечення; поточні трансферти місцевим бюджетам; підготовку кадрів закладами фахової перед вищої та вищої освіти;
 • забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
 • компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;
 • оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
 • оплату енергосервісу;
 • середньострокові зобов’язання у сфері охорони здоров’я.

9. Відповідно до статей 16, 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Фінансовому відділу Коблівської сільської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

 • розміщувати на конкурсних засадах тимчасово вільні кошти бюджету сільської територіальної громади з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду;
 • отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) урахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

2) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі;

3) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

4) здійснення управління бюджетними коштами у межах установлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, організація та координація роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

5) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

6) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до чинного законодавства, а саме:

 • здійснення публічного представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня 2022 року та публікація оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації;
 • оприлюднення паспортів бюджетних програм (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;

7) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

8) здійснення контролю за забезпеченням під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти місцевого бюджету; встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань;

9) у випадку невиконання показників надходжень до місцевого бюджету на 2022 рік, визначених розписом місцевого бюджету, взяття бюджетних зобов’язань та проведення витрат відповідно до встановлених бюджетних асигнувань лише після попереднього погодження з Фінансовим відділом Коблівської сільської ради.

11. Встановити, що після прийняття рішення «Про бюджет Коблівської сільської територіальної громади на 2022 рік», внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів та перерозподіл між ними без зміни загального їх обсягу здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку, у тому числі у частині перерозподілу:

1) видатків між бюджетними програмами, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду місцевого бюджету;

2) коштів на реалізацію сільських/регіональних програм, що фінансуються з місцевого бюджету.

12. Доручити Фінансовому відділу Коблівської сільської ради за погодженням із постійною комісією з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку вносити зміни до розпису бюджету сільської територіальної громади в порядку, визначеному чинним законодавством, зокрема: у разі внесення змін назв структурних підрозділів сільської ради, до структури сільської ради з урахуванням положень про новоутворені та реорганізовані структурні підрозділи сільської ради, які є головними розпорядниками коштів місцевого бюджету; за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів місцевого бюджету за кодами програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

13. Додатки 1,3,5,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

15. Опублікувати це рішення у встановленому порядку не пізніше, ніж через десять днів з дня його прийняття.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Секретар ради С. ТАЛОХА

Завантажити:


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь