Основними завданнями Центру є сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування.

 Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює та поширює інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників;

2) координує діяльність професійних спільнот педагогічних працівників;

3) формує та оприлюднює на власному веб-сайті бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (веб-ресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників;

4) забезпечує надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;

5) організовує та проводить консультування педагогічних працівників, зокрема з питань:

планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;

проведення супервізії;

розроблення документів закладу освіти;

особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;

впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.

ШТАТНИЙ РОЗПИС 
з 01.01.2021 р.

КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Коблівської сільської ради»

 

 

№ з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

1

2

3

1

Директор

1

2

Консультант

1

3

Практичний психолог

1

 

Усього

3,0

Працівники

КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Коблівської сільської ради»

Директор - Панич Наталія Дмитрівна

Консультант - Мангул Марія Олегівна

Практичний психолог - Пугачова Яна Юріївна