Основні завдання відділу

 • Реалізація державної політики в галузі освіти, спорту, молоді і виховання (з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища громади);
 • Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої, інклюзивної та позашкільної освіти;
 • Реалізація дотримання законодавства України в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними закладами освіти успіх типів і форм власності, розташованими на території громади;
 • Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти;
 • Сприяння розвитку самоврядування у закладах загальної середньої освіти, закладах дошкільної освіти, позашкільних закладах та Інклюзивно-ресурсного центру;
 • Організація навчально-методичного і кадрового забезпечення закладів освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у освітньому процесі закладів освіти громади;
 • Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав вихованців та здобувачів освіти в закладах освіти громади.

Апарат

 • Організація мережі та здійснення управління закладами дошкільної, загальної середньої освіти, позашкільним закладом освіти та інклюзивно-ресурсним центром Коблівської сільської ради;
 • Організація нормативно– правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти;
 • Створення умови для реалізації потреб мешканців громади в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
 • Сприяння розвитку міжнародних зав’язків з питань освіти, виховання, молоді та спорту.