Мета: ІРЦ створений з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійної-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі –комплексна оцінка), надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу. 

Завдання: 

  • здійснити комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;
  • встановити наявність у дитини особливих освітніх потреб;                                                
  • розробити рекомендації щодо організації інклюзивного навчання;                              
  • забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дитині;                         
  • надати методологічну допомогу педагогічним працівникам та батькам дітей;   
  • забезпечити системний кваліфікований супровід дітей.


Зв'язок: