Цей Порядок визначає механізм призначення та звільнення з посади директора закладу дошкільної освіти Коблівської сільської ради (далі - ЗДО).

Призначення на посаду директора ЗДО здійснює засновник (Коблівська сільська рада) за погодженням начальника відділу освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради, відповідно до діючого законодавства за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Порядку, шляхом укладання контракту.

Підставою для проведення конкурсного відбору є рішення виконавчого комітету Коблівської сільської ради.

Підставами для прийняття відповідного рішення є: 

 • утворення нового закладу дошкільної освіти;
 • наявність вакантної посади керівника закладу освіти;
 • прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з директором ЗДО.

Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах Коблівської сільської ради, відділу освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради та ЗДО не пізніше, ніж за один місяць до початку проведення конкурсного відбору.

В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:

 • найменування та місцезнаходження ЗДО;
 • найменування посади та умови оплати праці керівника ЗДО;
 • кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника ЗДО;
 • перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;
 • дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору.

Строк подання документів для участі у конкурсному відборі становить 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора ЗДО:

 • громадянство України;
 • вільне володіння державною мовою;
 • вища педагогічна освіта на рівні спеціаліста або магістра;
 • стаж педагогічної роботи не менше трьох років;
 • високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

 • заяву та мотиваційний лист про участь у відборі;
 • автобіографію; - заповнений особовий листок з обліку кадрів;
 • дві фотокартки розміром 4х6 см.; 
 • копію паспорта громадянина України;
 • копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних);
 • концепцію розвитку закладу освіти.

Етапи проведення конкурсного відбору:

 • публікація оголошення про проведення конкурсного відбору;
 • прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;
 • вивчення конкурсною комісією поданих документів;
 • презентація концепції розвитку закладу освіти на засіданні комісії;
 • співбесіда з кандидатами на посаду керівника ЗДО;
 • відбір кандидата на посаду керівника ЗДО.

Для проведення конкурсного відбору виконавчий комітет Коблівської сільської ради своїм рішенням оголошує про проведення конкурсного відбору та утворює конкурсну комісію, до складу якої включаються:

 • представники виконавчого комітету Коблівської сільської ради;
 • представники постійної депутатської комісії з питань освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, молоді, культури та спорту Коблівської сільської ради або інші депутати сільської ради;
 • представники відділу освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради;
 • представники педагогічного колективу ЗДО;
 • представники батьківського комітету, (не більше 2-х представників від кожної категорії).

Засідання комісії по відбору вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин усіх членів комісії. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Конкурсний відбір полягає у:

 • Поданні претендентом документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам, вказаним у п.6 Порядку
 • Поданні претендентом мотиваційного листа і концепції розвитку ЗДО та проведенні ним презентації на засіданні конкурсної комісії
 • Вивченні конкурсною комісією поданих документів.

Вивчення конкурсною комісією поданих документів не може здійснюватися більш як п’ять робочих днів.

Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення вивчення поданих документів надає претендентам та Коблівській сільській раді Березанського району Миколаївської області висновок щодо результатів конкурсного відбору. Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо наданого висновку до відділу освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати його отримання.

На підставі висновку та заперечень (за наявності), зазначених у пункті 10 цього Порядку, не раніше ніж через п’ять робочих днів та не пізніше ніж через десять робочих днів з дати їх отримання, Коблівська сільська рада Березанського району Миколаївської області, що призначає керівника закладу освіти, укладає контракт терміном до 3-х років з визначеним конкурсною комісією претендентом на посаду директора ЗДО Коблівської сільської ради з дотриманням вимог законодавства про працю.

Конкурсний відбір визначається таким, що не відбувся, в разі, коли: - відсутні мотиваційні листи (заяви) про участь у конкурсному відборі; - жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору; - конкурсною комісією не визначено претендента. Підставою для визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, є рішення конкурсної комісії.

Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до цього Порядку.

Результати конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті Коблівської сільської ради, відділу освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради та закладу дошкільної освіти.

Звільнення з посади директора ЗДО здійснює засновник – Коблівська сільська рада Березанського району Миколаївської області, за поданням начальника відділу освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області відповідно до норм чинного законодавства.