Пошук

Про створення комісії з питань захисту прав дитини Коблівської сільської ради

Дата: 06.03.2023 23:03
Кількість переглядів: 505


УКРАЇНА

Коблівська сільська рада 

Миколаївська область

Виконавчий комітет

 

 РІШЕННЯ

 

від 17.02.2021 року    №  16

 

Про створення комісії

з питань захисту прав дитини

Коблівської сільської ради

 

Відповідно до статті  25, статті, 26, статті 54, пункту 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», керуючись Постановами кабінету міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», від 03.10.2018 року № 800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров'ю» з метою реалізації державної політики у сфері дотримання та захисту прав дітей на території Коблівської сільської ради, заслухавши інформацію начальника служби у справах дітей сільської ради Л.РАЙЛЯН, виконавчий комітет сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Створити комісію з питань захисту прав дитини Коблівської сільської ради.
 2. Затвердити Положення  комісію з питань захисту прав дитини Коблівської сільської ради (додаток 1).
 3. Затвердити склад комісії з питань захисту прав дитини Коблівської сільської ради (додаток 2).
 4. Рішення виконавчого комітету Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області від 28.05.2020 року № 38 визнати таким, що втратило чинність.
 5. Контроль за виконання даного рішення покласти на члена виконавчого комітету В.КОЦА.

 

 Секретар сільської ради                                                                   С.ТАЛОХА

 

                                                                            Додаток 1

                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                                            Коблівської сільської ради

                                                           від 17.02.2021 року № 16

 

 ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань захисту прав дитини

1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі - комісія) є органом, що утворюється виконавчим органом сільської ради.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) Затверджує персональний склад міждисциплінарної команди із числа працівників служби у справах дітей, відділу освіти, молоді  та спорту, охорони здоров`я, відділу соціального захисту сім`ї, дітей та молоді, представників поліції.

2) Розглядає питання щодо:

 • Подання службою у справах дітей Коблівської сільської ради заяви та документів для реєстрації народження дитини, батьки якої невідомі.
 • Доцільності надання дозволу органом опіки та піклування бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини.
 • Доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу опіки та піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав.
 • Вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини.
 • Вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини.
 • Вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення способів такої участі.
 • Підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України.
 • Доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав.
 • Визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.
 • Доцільності встановлення, припинення опіки, піклування.
 • Стану утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків.
 • Стану збереження майна, право власності на яке, або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
 • Розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами.
 • Доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров’я, освіти, іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
 • Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.
 • Забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.
 1. Розглядає матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитину вже відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім’ї, дитина з якої влаштовується до закладу інституційного догляду та виховання дітей на цілодобове перебування за заявою батьків і за результатами розгляду цих матеріалів подає рекомендації щодо:

- взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі потреби строку соціального супроводу);

- направлення (в разі потреби) батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до уповноважених суб’єктів, які відповідно до компетенції розробляють і виконують такі програми.

 1. Розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня за заявою батьків із визначенням строку її перебування в школі-інтернаті.

       Під час ухвалення рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня враховується думка дитини у разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

 1. Розглядає питання щодо обгрунтованості  наявності поважних причин, у звязку з якими опікун чи піклувальник несвоєчасно подали заяву для продовження виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (поважними причинами є перебування на лікуванні, причини, через які фізично не можливо своєчасно подати заяву, або наявність об'єктивних обставин, коли опікун чи піклувальник не могли звернутися із заявою, та інші причини, визначені комісією) а також приймає рішення про доцільність виплати допомоги за минулий період.

5. Комісія має право:

1) Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

2) Подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними вимог законодавства про захист прав дітей, у тому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

6. Комісію очолює голова сільської ради.

Перший заступник голови сільської ради виконує повноваження заступника голови комісії.

Організація діяльності комісії забезпечується службою у справах дітей Коблівської сільської ради.

7. До складу комісії на громадських засадах входять керівник відділу соціального захисту сім`ї, дітей та молоді, відділу освіти, молоді та спорту, головний лікар, представник Березанського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області, спеціаліст – юрисконсульт сільської ради.

8. Основною організаційною формою діяльності комісії є засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини загальної кількості її членів.

До участі в засіданнях комісії обов’язково запрошуються повнолітні особи, стосовно яких приймається рішення або складається висновок органу опіки та піклування. Ці особи повинні бути належним чином повідомлені про час та місце проведення засідання.

У разі неявки таких осіб на засідання та неповідомлення про поважні причини відсутності рішення або висновок можуть бути прийняті без їх участі на наступному засіданні комісії, про час та місце проведення якого такі особи повинні бути попередженні письмово.

На засідання можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, що беруть безпосередню участь у розв’язанні проблем конкретної дитини, з правом дорадчого голосу, дитина, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку.

9. Комісія відповідно до компетенції приймає рішення, організовує їх виконання, подає рекомендації органу опіки та піклування для прийняття відповідного рішення або підготовки висновку для подання його до суду.

10. Рішення або рекомендації комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

11. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення або рекомендацій, викладається у письмовій формі та додається до нього (них).

12. Голова, його заступник і члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

 

 

 Секретар сільської ради  С.ТАЛОХА

 

 

 

 

                                   Додаток 2

      до рішення виконавчого комітету

                                                              Коблівської сільської ради

                                                            від 17.02.2021 року № 16

 

 

Склад

Комісії з питань захисту прав дитини

 

Голова комісії:

Панич Володимир Михайлович       голова сільської ради;

 

Заступник голови комісії:

 

Коц Володимир Миколайович         перший заступник голови сільської ради;

 

Секретар комісії:

 

Іонова Вікторія Іванівна                спеціаліст служби у справах дітей сільської

                                                           ради;

 

Члени комісії:

 

Райлян Ліна Анатоліївна                начальник служби у справах дітей сільської

                                                       ради;

 

Боднарь Раїса Василівна               начальник відділу соціального захисту сім`ї,

                                                     дітей та молоді;

 

Мангул Ілля Анатолійович          начальник відділу освіти, молоді і спорту 

                                                       сільської ради;

                                   

Агафонова Ганна Вікторівна        спеціаліст ІІ категорії сільської ради;

 

Стойков Віталій Семенович           ДОП Березанського ВП Очаківського ВП 

                                                        ОВП ГУНП в Миколаївській області;

 

Чернега Віктор Вікторович           головний лікар комунального

                                                        некомерційного підприємства

                                                         «Центр первинної медико-

                                                             санітарної допомоги Коблеве».

 

 

Секретар сільської ради С.ТАЛОХА


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь