В зв’язку з руйнуванням Каховської ГЕС на території підтоплення потрапляють різні об’єкти, які можуть стати джерелом забруднення ґрунтових вод (кладовища, вигріба, склади отрутохімікатів тощо). Ґрунтові води використовуються населенням для питних та побутових потреб через шахтні колодязі.

⚠  З огляду вищесказаного користування шахтними колодязями, під час підтоплення ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! Рекомендується вмкористовувати для побутових, санітарно-гігієнічних та питних потреб воду гарантованої якості (привізну, фасовану).

Після спаду рівня води користуватися колодязями можливо лише після проведення їх чищення, дезинфекції та лабораторного підтвердження відповідності води вимогам ДСанПіН 2.24-171.10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Про що повинні повідомити органи місцевого самоврядування.